Kurz výroby vrtulí pro modely poháněné gumovým svazkem

Dne 26. ledna 2013 se konala na české modelářské poměry zcela netradiční akce. A to kurz výroby vrtulí pro modely poháněné gumovým svazkem. Tento kurz byl zcela výjimečnou a ojedinělou akcí, která se snad naposledy konala před 60 lety. Náplň kurzu byla také dobře zvolena, neboť výrobu vrtule zvládá opravdu jen pár jedinců.

Kurz se konal po záštitou LMK 418 Terezín a cílem kurzu bylo zvládnout technologii výroby vrtule typu „Moskyt“ o průměru 350 mm. Tato vrtule je univerzálně vhodná pro historické modely poháněné gumovým svazkem do rozpětí max. 1 100 mm. Vedoucím kurzu byl známý modelář a propagátor volných modelů Josef Kubeš.

Byť je výroba vrtule obestřena jistým tajemstvím, mohu po absolvování kurzu zcela odpovědně prohlásit, že tomu tak není. Jen třeba se seznámit s teorií (studijní materiály naleznete níže) a pak se s chutí pustit do práce. Nebojte se, není to tak těžké! A naví platí, chybami se člověk učí!

Samotný kurz byl zahájen po příjezdu všech ohlášených účastníků do dílny LMK 418 Terezín. Každý z účastníků po uhrazení kurzovného obdržel připravený balzový výřez vrtule. Po teoretickém výkladu o vrtulích pro historické modely, se všichni účastníci kurzu pustili s chutí do práce. Nejdříve jsme připravený výřez orýsovali, tj. naznačili jsme si náběžné hrany a hrany maximálních řezů. Tím jsme získali představu o tom, co je třeba ořezat. Poté jsme se, mnozí z nás trošku s obavami, pustili do vyřezávání. Jak jsme ihned zjistili, je třeba mít ten správný, dobře nabroušený nůž a řezy provádět krátce, obloučkovitě s vyjížděním z řezu. Volba nože není žádná věda, postačí i obyčejný kuchyňský nůž s mírně vydutým (nikoliv rovným) ostřím. Řezy je třeba opravdu provádět krátce a pomalu, neboť hrozí nebezpečí odštípnutí materiálu. Jak nás upozornil vedoucí kurzu, řez je „žabkovitý“ přes léta dřeva. Ostří nože je třeba vést šikmo k podélné ose. Snažíme se řezat tenčí a tenčí třísky. Ač se zprvu zdálo, že tato operace bude „kamenem úrazu“, nakonec se ukázalo, že tak náročné to není. Jen je třeba respektovat nestejnou homogenitu a tvrdost opracovávaného materiálu.

Po dokončení této operace jsme přistoupili k broušení, práci výrazně usnadnil brusný papír na pivní láhvi. Láhev, respektive volba pivovaru byla na libovůli a chuti účastníka.

Po dokončení spodní strany vrtule následovalo orýsování vrchní strany a opět ořezání přebytečného materiálu. To již bylo pro všechny hračkou, neboť oproti řezání spodní strany, je tato operace jednodušší. Po ořezání přebytečného materiálu, následovalo opět broušení pomocí brusného papíru na pivní láhvi a brusných špalíků. Tím se nám všem podařilo zhruba po 3 hodinové práci vyrobit si svoji první balzovou vrtuli v životě.

Tím jsme kurz zakončili. Samozřejmě ještě je třeba vrtuli nalakovat bezbarvým nitrolakem, konce potáhnout tenkým modelspanem a doplnit pouzdro vrtule, ale to si každý z účastníků dodělá doma.

Kurzu se také zúčastnil i Pavel Bejček z LMK Stod, který přispěl svoji radou a pomocnou rukou každému účastníku kurzu a také přidal pár zajímavostí z problematiky výroby vrtulí pro modely F1G (Coupe d´Hiver) a F1B.

Samozřejmě, že kurz byl celkově věnován výrobě vrtulí, nicméně v průběhu kurzu probíhala živá diskuse o různých výrobních a technologických postupech při stavbě modelů. Jak jsem pozoroval a i já bych ocenil, kdyby se pořádali modelářské workshopy k různým modelářským postupům. A nemusí to být jen k volným modelům. Nezapomínejme se učit, jen tak je možné se dostat někam dál.

Pro příští rok je plánován kurz výroby vrtulí pro modely F1G (F1B) a určitě by byl zájem i o další témata, např. použití uhlíku, výroba točených trupů volných modelů, provedení volnoběhu pro vrtule modelů na gumu …

Celkově kurz hodnotím výborně, naučil jsem se něco nového, zvládl jsem výrobu vrtule a dozvěděl jsem se něco nového. Teď už zbývá jen postavit vhodný model, když už mám svou první balzovou vrtuli … Asi to bude Čížkův Moskyt, aby mi to ladilo s tou mou první vrtulí.

Petr Valtera

Postup výroby pevné dřevené vrtule

Výroba vrtule z dřevěného výřezu

Vrtule pro Coupe d´Hiver

Pustíme se do toho kluci?

Potřebujete vrtuli na gumu?

Montreal stop

Making Balsa Props using the Laminated Fan method

Jak vystrouhat vrtuli na oldtimera

How to make Laminated Prop Blades

How to carve a balsa prop

Carving your Propeller, 1945

Carving Good Propellers

Carving a balsa propeller

Sklopná vrtule

případně článek Vyřezáváme vrtuli na gumáka na stránkách SAM 78