Volné historické modely

Platnost  2023 – 2026

 


A. Základní ustanovení

Klub SAM 95 Bohemia uznává za historický model takový, který vznikl do konce roku 1960, tj. do 31. 12. 1960. Volné historické modely musí být postaveny v měřítku 1:1.  Od soutěžících může být požadováno, aby předložili plány modelů nebo fotografie, které dokazují dobu vzniku modelů. Organizátor soutěže může přeměřit a převážit model soutěžícího a porovnat tyto míry s výkresovou dokumentací, aby se potvrdilo, že jsou dodržena stanovená pravidla.

Pokud má model vystavený průkaz identity/[1] nemusí na přejímku. Rok vzniku, jméno modelu a jméno konstruktéra, by mělo být uvedeno na povrchu modelu.

Model smí být vybaven  determalizátorem, i když původní model toto neměl. Je povoleno ovládání směrového kormidla pro přímý vlek. Není povolen krouživý vlek. Profil křídla i výškovky musí být zachován.

Je zakázáno používat skelný laminát, uhlík apod. Na potah modelu může být použita folie imitující papír. U motoru uloženého invertně je možno změnit jeho polohu. Dřevěnou vrtuli je možno nahradit plastovou. Kovové vrtule se zakazují.

Soutěžícím se doporučuje uzavřít pojištění proti způsobeným škodám. Za škody způsobené modelem odpovídá soutěžící/[2]. Z bezpečnostních důvodů se musí všichni soutěžící podřídit pokynům pořadatelů soutěží.

Let modelu je měřen časoměřičem. Časoměřiče určuje pořadatel soutěže. V každé soutěžní kategorii může soutěžící použít dva modely, ale rozdílné konstrukce. Při větším počtu soutěžících, může pořadatel počet modelů omezit na jeden. Všechny kategorie se mohou létat na kola nebo volně, podle rozhodnutí pořadatele. V obou případech zodpovídá pořadatel za hladký průběh soutěže.

V případě shodných výsledků, se pořadí soutěžících stanoví na základě rozlétávání, pokud se soutěžící nedohodnou s pořadatelem na jiném způsobu (např. losováním nebo podle stáří modelu apod.). Čas kdy začne rozlétávání a rozlétávací časy musí být soutěžícím oznámeno minimálně 15 minut předem.

Všechny kategorie volných modelů létají 3 starty, přičemž pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.

B. Povinnosti pořadatele

Pořadatel musí dbát na dodržování stanovených pravidel. Výjimečně je možno tato pravidla přizpůsobit místním podmínkám. Pokud vítr dosáhne rychlosti 8 m/s, může pořadatel soutěž přerušit nebo ukončit a vyhodnotit výsledky z již odlétaných kol.

Pořadatel musí zajistit bezpečný provoz při létání.

C. Jednotlivé kategorie

HA – Větroně

Vzlet modelu pomocí vlečné šňůry 50 m dlouhé. Při letu pod 20 s má soutěžící nárok na opravný let, ten se již měří dle dosaženého času, to znamená i pod 20 s.

AV-1

Maximální rozpětí 1 270 mm v rozvinutém stavu. Letové maximum 90 s.

AV-2

Celková nosná plocha mezi 32 – 34 dm2, celkovou plochou se rozumí plocha křídla a výškovky. Minimální hmotnost 410 g. Letové maximum 120 s.

AV-3

Celková nosná plocha do 150 dm2. Letové maximum 150 s.

AV-S 

Speciál, samokřídla, kachny. Letové maximum 90 s.

HB – MODELY NA GUMU

Vzlet modelu pomocí gumového svazku stejného nebo slabšího jako u originálu. Délka a průřez není omezen. Použitá vrtule musí být stejného průměru, jako měl původní model. Je povoleno provést konverzi sklopné vrtule na pevnou, nikoliv naopak. Měření času modelu na gumu je zahájeno opuštěním ruky a pokračuje, dokud se model poprvé nedotkne země nebo předmětu spojeného se zemí, který ukončí jeho let. Při letu pod 20 s má soutěžící nárok na opravný let, ten se již měří dle dosaženého času, to znamená i pod 20 s. Pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.

BV-1  

Modely s pevnou vrtulí s volnoběhem, pevným podvozkem. Letové maximum 90 s.

BV-2  

Modely se sklopnou vrtulí, podvozek pevný sklopný nebo bez podvozku.

Letové maximum 120 s.

BV-3  

Modely s jednoduchým papírovým potahem křídla. Letové maximum 90 s.

BV – min

Modely maket s gumovým pohonem. Letové maximum 60 s, oprava pokusu do 20 s. Soutěžit je možné s jakýmkoliv modelem-maketou poháněnou gumovým svazkem, pokud plánek modelu byl vydán před rokem 1951. Maximální povolené rozpětí je 800 mm. Model musí dodržet konstrukční řešení dle původního plánku mimo následující výjimky:

  • je možné provést úpravu křídla a VOP, případně vzpěr z důvodu přepravy modelu;
  • model může být vybaven determalizátorem;
  • maximální průměr vrtule je 35% rozpětí, je povoleno použít plastovou vrtuli;
  • je možné změnit umístění zadního závěsu gumového svazku;
  • koncové oblouky křídla, VOP a SOP je možné laminovat z proužku balzy za dodržení původního tvaru dle plánku;
  • povrchová úprava modelu musí odpovídat plánku/skutečnému letadlu a soutěžící ji musí doložit. Na potah je povoleno použít barevný papír nebo ji řešit nátěrem štětcem. Není povolena povrchová úprava pomocí stříkací pistole nebo tiskem na potahový papír.
  • jsou povolena plastová kolečka stejného průměru, jako na plánku.
HC – MOTOROVÉ MODELY

CV

Modely se spalovacími motory. Vrtule musí být dvoulistá, nesklopná a nekovová. Zdvihový objem motoru dle původní dokumentace nebo menší. Modely se spalovacími motory vzlétají z ruky. Motor si nahazuje soutěžící. Model vypouští soutěžící. V případě zdravotního omezení může pořadatel povolit výjimku a motor může nahodit pomocník.
Za pokus se počítá let kratší 20 s., nebo překročení doby chodu motoru. Letové maximum 150 s. Doba chodu motoru nebo repliky se řídí dle roku vzniku motoru.