Členské příspěvky

Vážení členové SAM 95,

běžný účet našeho klubu je vedený u FIO banky. Tento účet slouží nejen k příjmu dotací a sponzorských darů, ale také pro sběr ročních členských příspěvků a platby za fyzické dodání Informačních listů.

Účet má toto číslo:  2901496292/2010

Pro platby ze zahraničí uvádíme IBAN: CZ2720100000002901496292

Pokud budete platit členské příspěvky bankovním převodem, do platebního příkazu vložte následující informace:

Variabilní symbol:  pořadové číslo z licence SAMu (například SAM95 13- zadejte 13)

Zpráva pro příjemce:  Jméno a příjmení

Pokud si nejste jistí, jakou licenci máte, ozvěte se, a my vám číslo sdělíme.

Členské příspěvky platí všichni členové našeho spolku. Jejich výše je 100 Kč. Vyjímku mají děti do 15 let a členové nad 80 let, ti neplatí nic. Tyto bych poprosil, aby každý rok kontaktovali prezidenta spolku nebo pokladníka s informací, zda jsou stále členy nebo ne. Ideálně do 31.1. každého roku.

Současně ti členové, kteří chtějí posílat Informační listy poštou, zaplatí dalších 100 Kč za poštovné a manipulaci. Prosím, pokud platíte převodem, posílejte peníze společně s členským poplatkem, tedy 200 Kč celkem.

Samozřejmě zůstává i nadále možnost platit příspěvky v hotovosti, ideálně na sněmu našeho spolku.

Věříme, že možnost platit příspěvky na bankovní účet je pohodlnější a rychlejší, než honit pokladníka na poslední chvíli.

Jiří Hloušek, pokladník