1.MS v Maďarsku – přeběžné přihlášky

Vážení kolegové a zájemci o účast na 1. MS,

dostali jsme další informace z Maďarska (tady jsem chtěl  napsat MLR, ale to už dávno neplatí).

Maďarští kolegové zprovoznili informační WEB mistrovství. Níže naleznete odkaz.

https://www.sam-league.eu/2024-sam-wc/competition-announcement?fbclid=IwAR3ArP_czvTYZed_G1WQmL3ffBVaNCs3ISj8Oi89tDKBUBXeAc-bUkINi_k

Co na webu naleznete?

Informace k ubytování, dále pak informace o cenách startovného.

  • 20 EUR/USD za model
  • Cena banketu je 25 EUR/USD

Současně je zde popsáno, jak se budou modely kontrolovat a co je potřeba s sebou přivézt.

Je zde formulář pro předběžné přihlášení. Je povinné, kdo se předběžně nepřihlásí, pak nemůže podat finální přihlášku.

Na kontrolu modelů bude stanovena komise pro kontrolu modelů. Současně musíte mít s sebou plán modelu 1:1 respektive, kdo zvětšil či zmenšil model, musí mít s sebou plán v tom měřítku, ve kterém stavěl.

Dále pak musíte mít s sebou věrohodný doklad o roku vzniku modelu, tedy fotky a informace z tehdejšího periodika, nebo i současného, které dokládá vznik modelu, případně schválení místního SAMu, že je model opravdu historický. Obdobnou dokumentaci požadují k dobovým spalovacím motorům. 

Co zde není – rozpis programu na každý den. Bude určen později.

Takže doporučujeme, co nejdříve vybrat modely, se kterými bude létat a připravit si materiály jako jsou plánky, dobové materiály o svých modelech a podobně.

A nezapomeňte na předběžnou přihlášku.

Míra Dvořáček a Jirka Hloušek