Sponzorské dary

Vážení přátelé,

pokud máte zájem o sponzorování klubu. Připravili jsme „Darovací smlouvu“, kterou je možné vyplnit a samozřejmě přispět do klubu nějakou částkou. Na základě takové smlouvy je možné „odečíst pak něco málo z daní“. Tato dohoda se pak přikládá jako příloha k ročnímu daňovému přiznání a zasílá na váš příslušný Finanční úřad.

Darovací smlouva SAM95

Vyplněnou „Darovací smlouvu“ pošlete na prezidenta, ten jí potvrdí a jedno paré bude vráceno vám. Peníze pak převeďte dle instrukcí ve smlouvě na náš účet.

Děkujeme za vaši přízeň!