Soutěžní pravidla

Vážení přátelé, návštěvníci našeho webu,

několik důležitých informacím k pravidlům. V České republice působí několik klubů zastřešujících stavbu historických modelů. Pravidla pro stavbu a létání s historickými modely jsou si velmi podobná a liší se v zásadě v tom, od kdy považujeme příslušný model  za historický a jestli je v dané kategorii povolené poměrné zvětšování, či zmenšování modelu. Postavený model musí splňovat všechna pravidla dané kategorie pro účast na soutěži. Proto je nezbytné se s pravidly seznámit a dodržovat je. Volbou vhodného modelu a stavebních podkladů je možné se účastnit soutěží ve všech klubech zabývajícími se historickými modely.

Stejně jako klubová pravidla jsou stanovena pravidla pro Mistrovství České Republiky a pravidla pro Mistrovství Evropy SAM. 

Je tedy pouze na Vás, jaký model si postavíte a jakých akcí se s ním účastníte.

SAM 95 Vám k tomu přeje hodně štěstí.


Pravidla pro RC historické modely

Pravidla pro volné historické modely

Pravidla pro MČR historických modelů

Pravidla pro Mistrovství Evropy SAM RC modelů