GDPR

Vážení kolegové a přátelé,

náš klub, stejně jako i další organizace existující v Evropské Unii, musí splnit regulaci, která vyplývá z nařízení Evropské komise. Regulace se jmenuje GDPR a týká se osobních údajů. 

O čem GDPR je?

Jedná se o ochranu osobních údajů. Nařízení se snaží zabránit zneužití sbíraných osobních údajů, které se v posledních letech děje či dělo. Různé firmy působící nejen na Evropském trhu sbíraly, anebo sbírají informace o nás, tyto údaje vyhodnocují a používají pro vlastní činnost nebo je prodávají jiným subjektům.  Toto se dělo často bez našeho vědomí. Každý z nás totiž po sobě zanechává stopu, jak v kyberprostoru jako je internet či na sociálních sítích, tak i v obchodech a e-shopech. Děláme to často nevědomky, anebo záměrně, aby se o nás vědělo.

Nová směrnice EU definuje, jak se k osobním údajům chovat a stanovuje organizacím povinnost vyžádat si souhlas s jejich využíváním. K nedodržení nařízení EU se vážou i poměrně drastické pokuty, které jsou účtovány všem právním subjektům bez rozdílu. Odpovědnost za tuto oblast v našem klubu plně nese náš prezident.

Co vlastně jsou osobní údaje?

Konkrétně jde o všechny údaje, které mohou vést k identifikaci dané osoby jako je jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefony, rodné číslo, datum narození, ale i třeba informace o rodině, přátelích, o vlastnictví. Součástí osobních údajů jsou i elektronické záznamy, jako jsou cookie z vašeho internetového prohlížeče, IP adresa vašeho počítače a podobně. Určitě se dá vyjmenovat spousta dalších věcí, například i záznamy v registrech dlužníků atd., atp.

Kdysi dávno jsme poskytovali tyto údaje na požádání, když jsme se přihlašovali do školy, Svazarmu, k odběru časopisu Modelář. Bylo to celkem běžné, a ještě nyní poskytujeme osobní údaje, když je potřeba. Vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů bývá většinou součástí smluv, objednávek zboží, může se objevovat i v jiných případech a souvislostech.  Souhlas většinou poskytneme, protože zboží nebo službu chceme, velmi často je dokonce služba nebo dodávka podmíněna tímto souhlasem, a jinak se neuskuteční.

Protože jste členy našeho klubu SAM 95 Bohemia, i my potřebujeme váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Kdysi jste tyto údaje našemu klubu poskytli dobrovolně, a tak jediné co po vás jako členech požadujeme, je stvrzení tohoto dobrovolného aktu. Tedy potvrzení, že jste nám své údaje potřebné pro registraci člena poskytli.

Součástí souhlasu je povinnost vyjmenovat, kde všude můžeme tyto údaje zveřejnit či použít. Nám se jedná především o výsledkové listiny, články na našem webu a pro propagaci našeho klubu. V dokumentu je také definováno, které údaje sbíráme, a to včetně fotografií, které považujeme za důležité.

Prosíme tedy o vyplnění formuláře. Máme mezi sebou i děti nebo nezletilce, v tom případě dokument podepíše jejich zákonný zástupce, tedy rodič.

Pokud můžete barevně skenovat, prosím oskenujte podepsaný a vyplněný dokument a tento nám pošlete na náš e-mail pilotsam@seznam.cz. Pokud nemůžete barevně skenovat, prosím, pošlete nám dokument poštou na adresu:

Jiří Hloušek, Budějovická 363/20, 140 00 Praha 4


Vzor-Souhlasu_SAM95


Zdraví  a za spolupráci předem děkuje Jiří Hloušek – pokladník