Povinné označování modelů

S účiností od 31.12.2020 je každý člen SAM 95 Bohemia z.s. povinen označit všechny svoje RC modely  registračním číslem a přidělenou osobní  klubovou imatrikulací.  Registrační číslo (Registr provozovatelů bezpilotních letadel)  přidělené  SAM 95 Bohemia z.s. je  

 CZE1m7xq5fkswuwa

Přidělená osobní imatrikulace je ve formátu SAM 95-XX (XX je autentické číslo člena). Registrační číslo SAM 95 Bohemia z.s. může být na modelu ve psané formě, nebo ve formě QR kódu.

Oba tyto údaje (registrační číslo plus klubová imatrikulace) musí být na modelu v čitelné velikosti. Z důvodu zachování historické autenticity modelu  je možné model označit na spodní straně křídla, nebo na vnitřní části trupu, pokud je tento prostor jednoduše přístupný. Za bezchybné označení modelu odpovídá modelář.

Pokud si chcete udělat samolepku s QR kódem, můžete si kód stáhnout ve formátu PDF

Pokud by měl někdo zájem o vektorový obrázek, kontaktujte nás na e-mailu. Soubor nelze vystavit na webu.