Opožděná společenská kronika

Protože jsme minulý měsíc řešili spoustu událostí, zapomněli jsme připomenout kulatiny – 70 let Vladimíra Valenty. Tímto se omlouváme.

Takže Ti Vláďo dodatečně gratulujeme.

Za SAM95 Jirka Hloušek

PS: Osobně vzpomínám na letní soustředění mládeže ve Vrchlabí.