World Day of Historical Aeromodelling

V emailové poště se objevila informace k Světtovému dni historického leteckého moelářství. Pro Vaši informaci jej zvěřejňuji a také rychlý český překlad z ruky Ladislava Vyskočila.
Dear  presidents of SAM Chapters,
I enclose a proposal of Paolo Montesi, SAM2001’s president, on the organisation of a World Day of Historical Aeromodelling.
We hope You like the idea.
Best regards and … Happy New Year to all of You.
Pino Càrbini
Please share to your friends.
Světový den historického leteckého modelářství

Máme v úmyslu organizovat setkání a přátelské soutěže každý rok tento den, abychom si připomněli a poctili letecké modeláře, kteří už nejsou mezi námi. Počítáme s vaší spoluprací a s vašimi nápady, aby s programem souhlasili všichni po celém světě.

Myslíme, že nejlepší den by byl okolo podzimní rovnodennosti, třeba třetí neděle v září. Událost nemusí být moc soutěžní, abychom podpořili atmosféru odpočinku a oslav. Chtěli bychom, aby všichni účastníci včetně dětí si užili se svými modely příjemný den.

Posílám vám logo, symbol Světového dne historického leteckého modelářství, které by se objevilo na plakátech a na medailích, obtiscích atd. Přirozeně každý SAM by si tam přidal svoje číslo. Věřím, že tahle myšlenka bude dobře přivítána ve všech SAMech a těším se na vaše odezvy.

Paolo Montesi
president
SAM 2001 l’Aquilone

prosím odpovědi posílejte na info@sam2001.it