20. výročí klubu SAM 95 Bohemia

Vážení kolegové,

je tomu právě dvacet roků, kdy Radoslav Čížek založil, SAM 95 Bohemia a nechal ho zaregistrovat v USA u Society of Antique Modelers. Náš klub vznikl jako mladší bratr SAMu 78, který už v naší republice existoval. Nabízí se otázka, proč v naší poměrně malé zemičce, druhý klub historiků. Odpověď je celkem jednoduchá. SAM 78, pořádal soutěže a setkání historiků pouze na Moravě a to při našem hladu po soutěžení, bylo přece jen trochu z ruky a dost by to naše létání prodražilo. Dále vidím ve vzniku našeho klubu jeden velký klad, a to, že jsme vytvořili SAMu 78 konkurenci a jak známo, konkurence vede ke zvýšení kvality. To se později ukázalo při účasti obou klubů na ME. SAM 78, získal několik pěkných umístění a stejně tak náš SAM přivezl z ME několik umístění na prvním, druhém i třetím místě.

SAM 78 oslavil svoje dvacetiny uspořádáním ME v Jeseníku. Bohužel, my takovou možnost zatím nemáme. Je tedy jen na nás, jak klubové dvacetiny oslavíme. Na květen, jsme naplánovali tří denní soutěž, s mezinárodní účastí, v rámci které bychom měli odlétat i další ročník Memoriálu Radoslava Čížka. Pozvánky jsme poslali přátelům ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Belgie, Itálie, Švýcarska a USA. Pokud nám svoji účast potvrdí, mělo by to být malé ME, které se bude jen trochu jinak jmenovat.

Pokud půjde vše, tak jak si představujeme, naše první mezinárodní soutěž by se měla uskutečnit ve dnech, 24. až 26. 5. 2013, na letišti Aeroklubu Kladno. S Aeroklubem, máme velice dobré vztahy a na jejich letišti se koná většina našich soutěží, ať jsou pořádány SAMem, nebo LMK. Na vedení Aeroklubu jsme poslali žádost o poskytnutí jejich plochy a zázemí na dobu konání naší soutěže. Pokud naší žádosti vyhoví, tak by této akci mohlo zabránit jen něco nečekaného, nebo živelná pohroma.

Chtěl bych Vás všechny, o něco požádat. Pokud to bude jen trochu možné, zařiďte si na tyto tři dny volno, abyste svoji účastí, přispěli ke zdárnému průběhu akce. Dále bych Vás chtěl požádat, abyste se v době, kdy se nebude, létat Vaše kategorie, zapojili jako časoměřiči, nebo pomohli jinak s organizací soutěže.

Vladimír Kostečka