Výroční sněm SAM95

Vážení, všichni asi čekáte na informace z výročního sněmu našeho klubu. Tento se konal v neděli 28.11.2021.

Protože jsme se nedokázali dohodnout, „kdo to napíše“, nakonec to zbylo na mě. Takže se pokusím to celé popsat. 🙂

Sněm se loni neuskutečnil díky Covidu a tak jsme jako předsednictvo jeden rok přesluhovali. Díky tomu jsme vlastně „spláchli“ dva sněmy najednou.

V 9 hodin ráno dosluhující prezident Jiří Hruška sněm zahájil. Nejprve všechny přivítal a pak jsme se již pustili do programu schůze. Nejprve Jirka oznámil změnu pořadí příspěvků, kdy jsme prohodili úvodní informaci o činnosti klubu s pokladní zprávou a zprávou sportovního referenta.

Jako druhý bod byla provedena kontrola usnášeníschopnosti.

Třetím bodem v pořadí bylo ustanovení volební komise. Sčítání hlasů a zapisování kandidátů do výboru se ujal Pavel Bárta.

Pak již následovala pokladní zpráva za poslední dva roky, kterou přednesl pokladník Jiří Hloušek. Zmínil stav členské základy Zavzpomínali jsme na ty, kteří odešli navždy do modelářského nebe. Bylo oceněno, že všichni členové klubu dodali formulář se souhlasy GDPR.

Členské poplatky na rok 2022 jsou ve výši 100 Kč a platí se buď fyzicky přímo na členské schůzi nebo zasláním na náš účet ve FIO bance. Členové, kterým je 80 let a více poplatky neplatí. Členské poplatky se platí do 31.1.2022.

Miroslav Dvořáček jako sportovní referent pak shrnul soutěže jak minulé, tak budoucí. V nejbližší době pak dodá webmasterovi celkový kalendář ke zveřejnění.

Dalším bodem byla informace o činnosti klubu. Jirka Hruška zmínil pořádání soutěží v roce 2020 a 2021. Zmínil, spolupráci s obcí Kamenné Žehrovice. Pak upozornil na to, že členové se do organizace soutěží příliš nehrnou a z toho vyplývá, že si najímáme lidi, kterým pak za jejich pomoc platíme nemalé prostředky. Ale vzhledem k tomu, že je to již několikaletý trend v našem klubu, budeme na výplaty pomocníkům a časoměřičům vyčleňovat částky z našeho rozpočtu.

Další informací bylo oficiální zrušení vydávání Informačních listů. Tyto nahradil náš web.

Jiří Hruška zmínil, že korespondenční soutěž, kterou jsme letos létali po celý rok létalo 30 lidí v ARC a 20 lidí v ARC-A2. Příští rok bude korespondenční soutěž řídit a koordinovat Josef Kubeš, který se stal naším novým členem.

Po tomto příspěvku byla provedena volba nového vedení klubu. Již před loňským sněmem (který byl zrušen) v Informačních listech oznámili někteří členové vedení, konkrétně Roman Fousek a Pavel Bačina, že nehodlají pokračovat ve vedení klubu. Naopak současný prezident klubu Jiří Hruška, pokladník Jiří Hloušek a sportovní referent Miroslav Dvořáček pokračovat chtějí na příští dva roky. Jelikož nikdo další neměl zájem doplnit vedení klubu a žádný další kandidát nebyl přihlášen, bude vedení jen ve třech a další dvě místa zůstanou neobsazena. Všichni tři kandidáti na „staronové“ vedení klubu byli jednoznačně zvoleni všemi možnými hlasy.

Diskuze – byla převážně o pravidlech

Naše pravidla ještě platí jeden rok.

Prezident navrhl, abychom do našich pravidel zapracovali novou kategorii Retro větroňů což budou výhradně RC konstrukce do roku 1980 včetně. Velká diskuze byla na téma, zda dovolit laminát ano či ne. Nakonec bylo odhlasováno, že kategorie retro bude v rámci rozsahu nynějších pravidel SAM95, tedy používat jen zde vyjmenované materiály, létá se dle pravidel ARC.

Hlavním bodem diskuze bylo měřítko modelů. Tedy zda mají být modely výhradně 1:1 nebo ve stávající podobě. Jiří Hvězda upozornil na MČR2021. Místní úprava pravidel byla vyhlášena 2 měsíce před MČR 2021 a to je velmi málo času na změnu. Navrhoval hlasovat o měřítku po jednotlivých kategoriích. Nakonec jsme se usnesli, že sportovní referent připraví podklady pro elektronické hlasování, a to z důvodů, aby se k této změně vyjádřili všichni členové klubu. Bude tedy připraveno a Jiří Hloušek technicky toto hlasování zajistí.

Schůze byla po diskuzi ukončena prezidentem klubu.

Děkujeme všem, kteří na schůzi přijeli.

Jiří Hloušek

Foto Vladimír Valenta