Výroční sněm SAM 95 Bohemia

Vážení členové klubu SAM 95 Bohemia,

v neděli 27. 10. se uskutečnil výroční sněm klubu.  Oficiální zápis je k nahlédnutí u mne, tedy u prezidenta klubu. V tomto příspěvku vám, kteří jste nemohli přijet, přiblížím jeho průběh.
Sněm se konal nově v Dělnickém domě v Kamenných Žehrovicích. V oficiálním programu  byli přítomní seznámeni se záležitostmi, které řešíme, tedy s postupem transformace našeho klubu v zapsanou společnost, s hospodařením klubu za rok 2019, rozebrali jsme průběh MČR a MRČ. Dále byli přítomní  informováni  o našich letošních úspěších na soutěžích a o přípravě kalendáře soutěží na rok 2020. Také jsme probrali otázku přípravy Memoriálu R. Č. 2020.  Zvolili jsme nového člena výboru.  Připravuje se nová legislativa týkající se provozu RC létajících zařízení. Po těchto informacích proběhla diskuse byla krátká a týkala se hlavně připravované změny legislativy a její dopady na činnost historických modelářů.  Na závěr jsme si popřáli hodně štěstí a zdraví v novém roce a před jednou hodinou odpoledne jsme se rozešli.

Závěry sněmu

  • Zvolili jsme nového člena výboru, který nahradí Petra Valteru. Je jím Pavel Bačina.
  • Vydávání a distribuci IL převezme po Petrovi Pavel Bačina.
  • Nemáme správce webu, po dobu než někoho najdeme, doufáme, že bude fungovat Petr Valtera aspoň v provizorním režimu.
  • Memoriál R. Č bude dvoudenní akce na letišti Raná.  Létání pro radost plus vložené soutěže. O konkrétní podobě Memoriálu R. Č. budou členové i ostatní modeláři informováni. 
  • Členské příspěvky na rok 2020 zůstávají stejné jako letos, tedy 100 Kč, členové pod 15 let a nad 80 let neplatí nic.
  • IL budou vydávány minimálně 5x ročně v elektronické formě, na jmenovitou žádost vytištěné a zaslané poštou za poplatek 100 Kč. Tento poplatek neplatí členové  s věkem nad 80 let.
  • Každý člen musí mít do konce roku 2020 podepsán souhlas s GDPR. V opačném případě bude k tomuto datu z klubu vyloučen.
  • SAM 95 Bohemia zůstane samostatný právní subjekt i po případné změně legislativy upravující provozováni RC létajících zařízení. S případným přechodem kategorií historických modelů pod KLeM  souhlasíme.

Děkuji všem za hojnou účast.

Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia