Výroční sněm klubu 2015

D Ů L E Ž I T É !

Letošní výroční sněm je naplánován na 14. listopadu 2015 v 09,30 hod. na obvyklém místě SVČVS Labyrint – Kladno, Arbesova 1187, Kladno. Program sněmu bude upřesněn. Všichni jste srdečně zváni. Kdo nebude moci, nechť se dopředu omluví. Děkujeme.

VaPe