Výroční členská schůze klubu SAM 95 Bohemia

Tradiční zakončení sezóny a činnosti klubu SAM 95 Bohemia se uskutečnilo 16. 11. 2013 v prostorách Střediska volného času Labyrint v Kladně. Výroční schůze se zúčastnilo celkem 21 členů klubu. Pár členů, kteří se vzhledem k pracovním či osobním důvodům nemohli zúčastnit se řádně omluvili, ostatní nepodali žádnou zprávu.

Úvodního slova se ujal úřadující prezident klubu V. Kostečka. Ve svém vystoupení stručně zhodnotil soutěže a sezónu 2013, kdy konstatoval, že vzrůstá počet soutěžích pořádných klubem, kdy výrazný podíl mají akce konané na modelářském letišti v Lánech, Lipencích a Neratovicích.

Připomenul zisk mistrovského titulu na letošním ME historických modelů v Maďarsku, Petr Svoboda Mistr Evropy v kategorii větroňů. Taktéž zhodnotil letošní Memoriál Radka Čížka a poděkoval všem sponzorům, kteří přispěli svými dary. Konkrétně se jedná o:

– firma Petr Mareš-Classic Models;

– firma Jeti model, s.r.o.;

– firma Z – TRADE s. r. o.

– firma STAR MODELS Jiří Hvězda;

– truhlářství Libor Bach;

– Ing. Alena Hesslerová;

– firma Kaligra;

– obec Kamenné Žehrovice;

– RC servis, Zdeněk Hnízdil.

V další části svého vystoupení pozitivně hodnotil stav členské základy klubu, kdy sice pár členů ukončilo svoji klubovou činnost, ale zase na druhou stranu se k nám přidali kolegové Hořic, Třebíče a dalších míst. Dnes k nám přibyl další nový člen z Prahy, pan Vladimír Kozák.

Seznámil všechny přítomné s kalendářem soutěží na rok 2014. Soutěží bude opravdu hodně a celkový kalendář bude v brzké době zveřejněn na našich klubových stránkách. Dále podal informaci o vyjednání s klubem SAM 78 o pořádání Mistrovství České republiky historických modelů, které by se mělo uskutečnit v srpnu 2014 na letišti v Hořicích. V souvislosti s plánovaným Mistrovstvím ČR historických modelů se objevila zajímavá informace o chystané monotypové kategorii. Smyslem je, že se bude létat s jedním typem modelu, uvažuje se o modelu R. Čížka VOSA.

Samozřejmě nechyběla informace o Mistrovství Evropy 2014 historických modelů, které se bude konat v Itálii a informace o stavu ME 2015, které by mělo být v ČR, ale doposud se přesně neví, zda bude či nikoliv, neboť je nejasná situace kolem klubu SAM 311 Bombers.

Ač volné historické modely jsou ve stínu zájmu drtivé části členů klubu, zmínil se i o nich a podal informaci o možnostech létání na letišti Velká Dobrá.

V závěru svého vystoupení nám všem předal pozdrav od našeho člena z Německa Ulfa Metta.

V následující části vystoupil pokladník klubu V. Horák a zhodnotil příjmy a výdaje klubu k 16.11.2013. Celkový stav naší klubové pokladny je 15 343,- Kč, kdy příjmy (příspěvek p. Balejové 2 000,-, členské příspěvky a příspěvky ze startovného) tvořili celkem 12 800,- Kč a výdaje 2 9420,- Kč (zejména výdaje na případu, tisk a rozesílání Informačních listů a platby spojené s provozem klubových internetových stránek). Vzhledem k pozitivní platební bilanci, se nebudou zvyšovat členské příspěvky na rok 2014. Tudíž zůstává 50,- Kč za elektronickou verzi Informačních listů a 200,- Kč za tištěnou.

Tuto část jsme zakončili přestávkou spojenou s tradičním malým občerstvením. Již v této chvíli se rozběhla diskuze na mnoho aktuálních témat, které jsou diskutovány členy v průběhu roku. V diskuzi jsme pokračovali po přestávce.

Hlavním diskutujícím byl náš sportovní referent J. Týc, který podal celkem obsáhlé a zajímavé informace o zkouškách motorů pro kategorii BRC-E-W.

Následně byla diskutována účast na ME 2014 a ME 2015 u nás v ČR. V průběhu diskuze se asi nejvíce diskutovalo o pravidlech RC historických modelů, zejména ve vztahu k jejich znalosti, jak pořadateli soutěží, tak i soutěžích. Dále bylo upozorňováno na dodržování pravidel v jednotlivých kategoriích, ale i celkové úrovně znalosti pravidel jednotlivými soutěžícími. Otázka fair-play u soutěžích je možná omílanou písničkou, nicméně s nepoctivostí soutěžích se lze setkat. Zajímavým bodem do diskuze byla činnost resp. práva a povinnosti časoměřičů, kteří by měli mít respekt ze strany soutěžících a zároveň by měli důsledně kontrolovat činnost, podle platných pravidel. Poměrně rozsáhlá diskuze se rozvinula u ID karet modelů, kdy bylo zcela jasně konstatováno, že v roce 2014 bude tato na soutěžích pořádaných klubem SAM 95 Bohemia povinná. Toto se týká zejména RC historických modelů, ale i volných, nicméně tam není situace tak kritická, neboť v podstatě létání s nimi se věnují jen P. Valtera a nezničitelný J. Drnec.

Snad neopominutelným bodem každého setkání modelářů věnujících se stavbě a létání s historickými modely je otázka autentičnosti plánků, zejména u zahraničních modelů a také bylo připomenuto, že každý soutěžící by měl mít na soutěži ke svému modelu příslušné podklady. S tím samozřejmě souvisí všechny úpravy na modelech, které jsou realizovány. Tyto by měli být v souladu s platnými pravidly.

Se zajímavou myšlenkou přišel J. Hvězda, který navrhl, že by se mohl vytvořit přehled vhodných modelů pro létané soutěžní kategorie. Předpokládám, že by to ocenili zejména mladší zájemci o historické modely a zcela určitě by se pak vyhnuli případnému zklamání. Ve volných historických modelech jsme již s J. Drncem na tom začali pracovat.

Já jsem podal informace k webovým stránkám a tvorbě Informačních listů. Zejména jsem zdůraznil, že je na pořadatelích, aby využili náš klubový web a včas dali ke zveřejnění informace ke konané akci a samozřejmě také zaslali výsledkové listiny a fotografie. V následujícím období vyjdou ještě IL č. 134, 135 a bude postupně docházet k aktualizaci stránek.

No a tím by se dalo říct, že program výroční členské schůze klubu SAM 95 Bohemia byl vyčerpán. Vše proběhlo v přátelské a příjemné atmosféře.

Snad jsem na nic důležitého nezapomněl, pokud ano, tak to prosím omluvte a případně napiště nebo zavolejte, abych to doplnit.

P. Valtera