Václav Horyna – Další pohled do historie československého modelářství

Jan KYPTA

V polovině padesátých let minulého století patřil společně s Vladislavem Špulákem k nejlepším československým větroňářům. I když výkonně létal relativně krátkou dobu přibližně deset let, tak se svými modely se nesmazatelně zapsal do historie československého modelářství. Pan Václav Horyna žije v Hradci Králové. Dovolím si mírně odbočit. Při debatách s panem Česlavem Rakem (také reprezentoval ČSSR na MS ve větroních v roce 1967), který byl s panem Horynou v úzkém spojení a chodili spolu trénovat, řekl na adresu pana Horyny, že své modely navrhoval podle nejnovějších znalostí   aerodynamiky, profily křídla a výškovky, proporce modelů i používání nových konstrukčních přístupů. Také dobře znal meteorologii i mechaniku letu. Ale ani jemu se při vrcholných soutěžích nevyhnula smůla, kdy měl jeden „nepovedený“ start.

Dovolte mi, seznámit vás se sportovními úspěchy Václava Horyny a modely, které k tomu použil. Bylo zajímavé že, až na model HA – 2 – 36, který i s popisem vyšel v malé „mušce v Leteckém modeláři číslo 5/1955, byly jeho další modely , Cemis 55, MV 57 a Expo 59 vydány redakcí Leteckého modeláře jako stavební plánky v měřítku 1:1. Nyní je možné tyto plánky získat u pana Jaroslava Macháčka. Plánek na model Ha-2-36 zpracoval v měřítku 1:1, pan Leopold Walek, u kterého je možné plánek získat.

Význačné soutěže:

Rok 1955 – Mezinárodní modelářská soutěž Lidově demokratických států (LDS), Vrchlabí ČSR 2. místo v kategorii A2 s modelem Cemis 55, záložní model Ha-2-36

Rok 1955 – Mistrovství světa, NSR, člen družstva v kategorii větroňů A2, které skončilo na 4. místě a Václav Horyna byl z družstva neúspěšnější   na 8,místě. Spolu s ním byli v družstvu Vladislav Špulák 22. místo, Josef Harapát z Kladna 32. místo a na 44. místě František Mencl. Zde použil jako hlavní model Cemis 55.

Rok 1956 – Mistrovství světa Itálie – Florencie, člen týmu, které získalo titul Mistra světa v družstvech. Složení družstva Vladislav Špulák 6. míst, Václav Horyna (8. místo), Hugo Hájek (10. místo) a Drahoslav Štěpánek (11. místo). Vedoucím družstva byl Emil Brauner.

Rok 1957 – Mistrovství světa Československo, Mladá Boleslav, člen družstva, které se umístilo na 3. místě, Za ČSR létali Jiří Michálek (5. místo), Vladislav Špulák (18. místo), Hugo Hájek (23. místo) a Václav Horyna (43. místo). Zde létal s modelem MV – 57

Celostátní přebor ČRS 1957 – Sezimovo Ústí: 3. místo

Mistrovství republiky 1958 – Žilina: 2. místo, rozlétával se s 900 sec s Jiřím Michálkem

Rok 1959 – Mezinárodní modelářská soutěž LDS Leszno Polsko: 2. místo létal s modelem Expo 59

Mistrovství republiky 1960 – Brno:  13. místo

Použité materiály: časopisy Letecký modelář, ročenka Franka Zaice 1955 – 56. Model Aircraft 12-56

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

HA – 2 – 36 první model Václava Horyny podle nových pravidel platných od 1. 1. 1955

1Účast na mistrovství světa v Neměcké spolkové republice s modely CEMIS 55 a HA – 2 – 36

1955 – článek z Aeromodelleru o mistrovství světa v Německé spolkové republice

2

1955 článek z Model Aircraft o MS 1955

3Malý plánek CEMISE 55 nakreslený Radoslavem Čížkem a publikovaný v anglickém tisku

4Stavební plánek CEMISE 55 zveřejněný v Leteckém modeláři 1/1956 i s pracovním postupem

5CEMIS – 55 stavební plán

6   78

 

 

 

 

Článek z Leteckého modeláře o Mistrovství světa 1956 v Itálii

9Mistrovství světa 1957 v Mladé Boleslavi, Václav Horyna létal s modelem MV – 57

101112

 

 

 

 

Václav Horyna s modelem EXPO 59

13

MV – 57

1415

 

 

 

 

MV – 57 stavební plán

1617

 

 

 

 

EXPO – 59 18

EXPO – 59 stavební plán

192021