V z p o m í n k a na Zdeňka Holiše

  Zdeněk   H O L I Š

1931 – 2020

Se  zpožděním  jsme obdrželi zprávu, že nás opustil v letních měsících   pan  Zdeněk Holiš z Olomouce.

Byl nejbližším spolupracovníkem Ing.  Miroslava Pospíšila po roce 1945.  Na všech zveřejněných modelech, poháněných gumou se spolupodílel na jejich konstrukci.

 Model VEGA 5 je značně nadčasová konstrukce, které se velmi podobá model Vol Libre 8 Boba Whitea z roku 1973, kdy s ním získal titul mistra světa.

Protože jsou Vegy v posledních letech hojně stavěny a závodí v klubech SAM, vzpomeňme si a uctěme památku jejich spolukonstruktéra.