Únorové sčítání členů

Vážení členové klubu,

je únor, a tak je čas provést revizi našich členů. Provedli jsme kontrolu a vyřadili členy, kteří nezaplatili členské příspěvky. Je to 6 modelářů, kteří pravděpodobně již nechtějí s naším klubem spolupracovat.

Tedy kolik nás pro rok 2019 je? V současné době je nás 71, v mezičase se přihlásili tři noví členové, ale o tom jsem psal v minulém článku.

Současně 5 členů si zaplatilo fyzické dodání informačních listů. Samotné zasílání fyzických výtisků budeme ve výboru ještě diskutovat. O výsledku vás budeme informovat průběžně nebo nejpozději na ročním sněmu.

Co se týká informací o věku, tu máme již téměř od všech členů, chybí pouze jeden, ale u něj věk tušíme a víme, že jej doplníme při nejbližší příležitosti.

Co se týká emailových adres, předpokládáme, že u našich juniorů pod 15 let není email povinný, někteří členové nad 80 let jej nemají a do zakládání je rozhodně nemíníme nutit. U nich, ale budeme potřebovat doplnit například telefonní číslo, které u některých členů ještě nemáme. Nejbližší příležitost bude vyplnění formuláře pro souhlas se zpracováním osobních údajů. O tomto tématu zveřejníme samostatný článek na našich stránkách.

Licence – máme po revizi uvolněná čísla z let minulých a tyto opět budeme přidělovat novým členům. Čísla členů, kteří odešli z klubu v době nedávné budeme ještě nějakou dobu blokovat. Nechceme dělat zmatky v označování letadel. Krom toho se občas stává, že se nám bývalí členové vrací, a tak mohou opět použít takto blokované číslo licence. 

Zdraví Jiří Hloušek – pokladník