Výroční sněm klubu SAM 95 Bohemia

se uskutečnil 24. listopadu 2012 ve Středisku volného času Labyrint v Kladně. Program byl daný a tak se mohlo pár minut po deváté hodině zahájit. Krátkou Zprávu o činnosti klubu za uplynulý rok přednesl předseda klubu Vladimír Kostečka. Ve zprávě zhodnotil uplynulý rok, připomenul konané akce a úspěchy klubu. Také jsme vzpomněli na ty, kteří v letošním roce odešli do modelářského nebe a už s námi nevyletí.

Po úvodním vystoupení předsedy klubu následovala informace o stavu klubové podklady, kterou přednesl pokladník Vláďa Horák. Stav klubové pokladny je kladný a disponuje rezervou. V průběhu roku byly z pokladny hrazeny výdaje za běžné činnosti klubu a dále poplatky spojené s výrobou a distribucí Informačních listů.  Členské příspěvky zůstávají pro rok 2013 stejné, tedy 200 Kč pro ty, co chtějí dostávat Informační Listy v tištěné podobě a 50 Kč pro ty, co chtějí IL dostávat elektronickou formou.

V průběhu roku se ozvalo několik nespokojených hlasů s fungováním vedení klubu. Dohodli jsme se tedy, že zvolíme nový výbor a ten bude mít mandát na dobu tří let. Petr Valtera připravil hlasovací lístky, které každý vyplnil a odevzdal volební komisy ve složení Šafář, Mrhal a Týc. Volební komise v průběhu další části sněmu sečetla hlasy a seznámila přítomné s výsledkem. Přestože se jednalo o tajnou volbu, zůstal výbor téměř ve stejném složení jako doposud. Ke změně došlo na postu sportovního referenta, kdy sice Fanda Brož získal dostatečný počet hlasů, ale místa se vzdal.  Podle počtu hlasů se tedy sportovním referentem stal Jan Týc.

Pro následující období je tedy složení výboru klubu následující:

Předseda klubu: Vladimír Kostečka

Pokladník: Vladimír Horák

Sportovní referent: Jan Týc

Člen výboru: Ing. Jaroslav Drnec a Jaroslav Macháček

Redaktor Informačních listů: Petr Valtera

Rozšíření výboru klubu o dva nové členy si vyžádala skutečnost, že se v rámci klubu bude dělat přejímka modelů. Cílem této přejímky je kontrola dodržování základního pravidla klubu, které hovoří o tom, že všechny soutěžní kategorie mohou létat modely vzniklé do konce roku 1960. Na základě přejímky bude vystavena modelu Identifikační karta (ID průkaz) a modelu bude přiděleno číslo (samolepka). Samolepky pro klub zajistil Jirka Hvězda z neratovického klubu. Každý model dostane tři kusy, tedy na obě poloviny křídla a na trup. Samolepky budou očíslované a bude vedena jejich evidence. O přejímku se budou starat zejména Jan Týc, Ing. Jaroslav Drnec a Jarda Macháček. Jarda Drnec, bude v klubovém výboru zastupovat hlavně volné modely, přestože mohu už teď prozradit, že Jarda chystá velký nástup do RC kategorií. Přejímky modelů a vystavování ID průkazů se nebude realizovat jen na soutěžích, ale přejímku bude možné provádět i na tréninku nebo i v soukromí. Každopádně během roku 2013 by měly mít všechny modely, které budou létat na našich soutěžích vystavený ID průkaz. ID průkaz a podrobnější pokyny naleznete na nových www stránkách klubu.

V průběhu konání sněmu jsme si povídali o tom, že příští rok 2013 bude pro náš klub tak trochu jiný, než ty minulé. Klub bude slavit 20 let. Je to velká výzva a musíme na tom zapracovat všichni. Probrali jsme také plán akcí na příští rok. Jen pro připomenutí, již v lednu se koná v kladenské hale BIOS výstava, kterou pořádá náš člen a šéf kladenského LMK 215 Míla Modr, ve spolupráci s modeláři okresu Kladno.

Bouřlivá byla diskuse ke změnám pravidel, která by měla platit od roku 2013 až do roku 2015. Přesto, že se jednalo někdy jen o kosmetické úpravy, museli jsme několikrát hlasovat a některé změny prošli opravdu jen většinou jednoho hlasu. Diskutovali jsme připomínky, které vznesli účastníci sněmu na místě, ale i několik připomínek, které jste poslali na moji adresu. Zajímavá debata se rozpoutala ohledně časového omezení vzniku modelů, se kterými létáme. Padl návrh na posunutí hranice doby vzniku modelu, resp. jejího postupného posunování každoročně o rok. Tím by se postupně rozšiřovalo množství modelů, které je možno stavět a létat s nimi. Velmi těsnou většinou při hlasování zůstalo vše při starém, tj. létáme a stavíme modely vzniklé do konce roku 1960. A tak tento návrh neprošel.

Nová pravidla byla všem členům rozeslána a jsou i ke stažení na nových stránkách klubu.

Během diskuse se také na místě přihlásil nový člen, Josef Fill, který se přistěhoval do Prahy ze Slovenska. Dále se písemně přihlásilo do našeho klubu šest dalších členů z Hořic a Lanškrouna. To je velice radostné konstatování, neboť se naše členská základna rozrůstá. Díky tomu přibývají i nová místa, kde bude možno soutěžit a která jsou v dosahu.

Také jsme mluvili o ME 2013, které bude příští rok v Maďarsku. Je na každém z Vás, jestli tam pojedete nebo ne. Já osobně zůstávám doma. Letos na Slovensku byla oficiální řečí vedle angličtiny, slovenština a já jsem si myslel, že s domluvou nebudou problémy. Bohužel byly. Jak by asi naše domlouvání vypadalo v Maďarsku, kde bude maďarština.

Závěrem nás Petr Valtera informoval o dění kolem Informačních listů a také nám sdělil, že se pracuje na nových www stránkách. Doufám, že mu s tím maximální měrou pomůžete.

Na sněmu bylo přítomno 22 členů, pět se jich omluvilo pro nemoc nebo pro pracovní zaneprázdnění.

Co říci závěrem? Měl bych poděkovat za důvěru, za všechny, kteří byli zvoleni do nového výboru a slíbit, že se budeme snažit, aby se naše činnost pořád vylepšovala a aby i Vy všichni jste byli spokojeni s tím, že jste členy SAM 95 Bohemia.

Úplně na konec mi dovolte Vám všem i Vašim rodinám popřát klidné Vánoční svátky, plné pohody a dárků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních i sportovních úspěchů.

Vladimír Kostečka