Termíny a pravidla pátého ročníku Pohárové soutěže historických modelů letadel 2022.

 Vážení, dostali jsme od Petra Hrubého plný pytel informací k pátému ročníku Pohárovky pro kategorie OTMR – C, OTMR – AB, NMR, Classic Texaco. Na rozdíl od větroňářské korespondenčky se pohárovka létá jako standardní soutěž v několika kolech. Samozřejmě pokud nepřijde nějaké nařízení a pak i tato soutěž vstoupí do ilegality. Tak se pojďme podívat na zaslané informace:

Termíny pohárové soutěže 2022

neděle 10.4.    Třebíč (letiště LMK Třebič)

sobota 7.5.      Litomyšl (letiště SLML)

sobota 14.5.    Mýto u Rokycan (letiště AMG Mýto)

sobota 4.6.      Havlíčkův Brod (letiště AK HB)

sobota 23.7.    Jeseník (letiště AK Jeseník)

víkend 19.-21.08.    MČR –Holešov (model. letiště)

sobota 3.9.      Plzeň (letiště Bambousek)

sobota 25.9.    Litomyšl – vyhodnocení (letiště SLML)

( termíny se mohou v průběhu roku upravovat vzhledem k dané situaci )

Pravidla jednotlivých soutěží:

Všeobecná pravidla a soutěžní pravidla pro kategorie OTMR – C, OTMR – AB a NMR jsou totožná s pravidly pro „ME SAM RC historických modelů letadel“.

U kategorie TEXACO Classic, platí všeobecná pravidla jako u výše uvedených kategorií s upřesněním soutěžních pravidel – viz. příloha. (rozšířená o modely do 5 kg)

U jednotlivých kategorií, kde se to dle pravidel připouští, pořadatel jednotlivé soutěže určí možnost startu ( z ruky / ze země ). Vymezí prostor startu a přistání. Při nedodržení určeného prostoru se při konkrétním letu počítá čas za 0 sekund.

Bodování jednotlivých kategorií:

Kategorie Texaco Classic, OTMR – C, OTMR – AB a NMR. Soutěžící při konečném součtu letů v jednotlivých kategoriích obdrží body takto:

(Kategorie Texaco Classic se řídí samostatnými pravidly – počítá se nejdelší čas jednoho letu)

1. místo – 10 bodů

2. místo – 7 bodů

3. místo – 5 body

4. místo – 3 body

5. místo – 1 bod

Bodování poslední Finálové soutěže v Litomyšli 25.09.2022

1. místo – 15 bodů

2. místo – 12 bodů

3. místo – 9 bodů

4. místo – 7 bodů

5. místo – 5 bodů

6. místo – 3 body

7. místo – 1 bod

Počítají se tři nejlépe bodované účasti na soutěžích základní části + body s poslední soutěže Finále – Litomyšl.

V jednotlivých kolech – závodech musí být v dané kategorii minimálně tři létající soutěžící s nalétaným časem (ne modely – každý může mít dva modely v pro danou kategorii), jinak se výsledky do Pohárovky nezapočítávají.

Každý soutěžící má právo volby jakéhokoliv modelu v jednotlivých kolech – závodech  Pohárové soutěže, odpovídající dané kategorii.

Povoleny v jednotlivých kategoriích jsou jen dva modely, s tím, že musí být přihlášeny před začátkem soutěže, ne v průběhu.

Při umístění obou modelů na bodovaných místech jednoho soutěžícího se do průběžného bodování počítají pouze body za první – lépe umístěný model. Druhý model pouze odebere body soupeřům.

Pořadatel má právo určit létání bez omezení a nebo na jednotlivá kola časově omezená. Vyhlašuje čas začátku a konce letů.

Pořadatel v případě nepředvídatelných omezení může upravit průběh soutěže.

Pořadatel má právo překontrolovat model dle předlohy, hmotnost modelu vzhledem k plošnému zatížení a odpovídající pohon.

Protesty se připouštějí.

Ahoj  Petr Hrubý

Ještě připomínáme pohárová pravidla pro Classic Texaco:
 • cíl této kategorie: navržena byla tak, aby podporovala stavbu a létání s velkými modely, které se účastnili historických vytrvalostních soutěží sponzorovaných společností Texaco Oil Company v polovině 30-tých let 20. století
 • soutěžit lze s motorovým modelem v originální velikosti, navrženým před rokem 1940
 • pohon je originálním benzínovým motorem s jiskřivou svíčkou, který byl vyroben před rokem 1945 a jejich repliky
 • detonační motory, motory se žhavicí svíčkou, konverze motorů a škrticí klapky jsou zakázány
 • požadované je RC ovládání vypnutí motoru kvůli bezpečnosti
 • palivo musí být jen benzín nebo benzen
 • minimální plošné zatížení je 30,5 g/dm2.
 • objem palivové nádrže nesmí být větší než je maximální dovolená kapacita přídělu paliva v závislosti na hmotnosti modelu, jak je uvedeno v tabulce
 • nádrž musí být umístěna tak, aby bylo možno její obsah snadno kontrolovat
 • pořadatelé při přejímce modelů model zváží, přeměří objem nádrže a zaznamenají objem nádrže do letové karty. Tento záznam ověří podpisem
 • příděl paliva pro Classic Texaco je 1cm3 na každých 100 gramů hmotnosti modelu
 • hmotnosti modelů se zaokrouhlují k nejbližšímu násobku 100 gramů takto:
 hmotnostcm3 palivahmotnostcm3 paliva 
 0 – 6496 cm3 2850 – 294929 cm3      
 650 – 7497 cm3 2950 – 304930 cm3      
 750 – 8498 cm3 3050 – 314931 cm3      
 850 – 9499 cm3 3150 – 324932 cm3      
 950 – 104910 cm3 3250 – 334933 cm3       
 1050 -114911 cm3 3350 – 344934 cm3      
 1150 -124912 cm3 3450 – 354935 cm3      
 1250 -134913 cm3 3550 – 364936 cm3      
 1350 -144914 cm3 3650 – 374937 cm3      
 1450 -154915 cm3 3750 – 384938 cm3      
 1550 -164916 cm3 3850 – 394939 cm3      
 1650 -174917 cm3 3950 – 404940 cm3      
 1750 -184918 cm3 4050 – 414941 cm3      
 1850 -194919 cm3 4051 – 414942 cm3      
 1950 – 204920 cm3 4250 – 434943 cm3      
 2050 – 214921 cm3 4350 – 444944 cm3      
 2150 – 224922 cm3 4450 – 454945 cm3      
 2250 – 234923 cm3 4550 – 464946 cm3      
 2350 – 244924 cm3 4650 – 474947 cm3      
 2450 – 254925 cm3 4750 – 484948 cm3      
 2550 – 264926 cm3 4850 – 494949 cm3      
 2650 – 274927 cm3 4950 – 504950 cm3      
 2750 – 284928 cm3 5050 – 999951 cm3 a více 
 • před startem může být motor v chodu a nádrž se může doplnit na přidělené maximum při běžícím motoru
 • všechny modely v kategorii Classic Texaco musí startovat ze země (ROG)
 • započítaný výsledek je nejdelší čas letu modelu z 3 startů s neomezeným časem letu