Stav členské základny – únor 2020

Vážení kolegové a modeláři,

je konec února, a tak je čas udělat konečný součet našich členů. Loni jsme toto prováděli na konci ledna, letos po dohodě s prezidentem, jsme období registrace a výběru členských příspěvků prodloužili. Nějak nám připadalo, že čas letí jako „šílený“ a nikdo nic nestíhá.

Jak jsme tedy na tom?

Celkově máme 61 členů.

Z toho je 5 mládežníků. Do 30 let života nemáme žádného člena. Do 40 let máme jediného člena. Do 50 let máme 7 členů. Do 60 je nás 11. Do 70 let máme 8 členů, do 80 máme početnou skupinu 20 modelářů, a nad 80 let máme 9 členů. Připomínám, že v této skupině je i náš nejstarší člen, kterému letos bude již 91 let.

Celkový průměrný věk v našem klubu je 61,67 roku.

Když porovnám počet členů s loňskem, musím konstatovat, že nás ubylo. V roce 2019 nás v lednu bylo 71. Tedy odešlo 10 členů ať z vlastního rozhodnutí, nebo z vyšší moci.

Plně doufáme, že toto odvětví modelářského sportu zaujme další kolegy a doplní v průběhu roku naše řady. Modelářská historie je přeci velmi zajímavá.

Co se týká Informačních listů. Tyto si předplatili ve fyzické podobě 4 modeláři. Současně platí rozhodnutí, že kolegové, kterým je nad 80 let a nemají e-mail, budou IL posílány poštou zdarma.

GDPR – vyplněné formuláře během loňského roku dodalo spoustu našich kolegů. Přesto 21 kolegů nám tento formulář stále dluží. Prosím, pokud si někdo není jistý, že tento formulář poslal, obraťte se na mě, já vám mohu dát informaci, zda jsem tento formulář již obdržel. Poslední šance jej vyplnit, bude na výročním sněmu klubu na podzim letošního roku. Kdo si není jistý tím, co to znamená, může si přečíst informaci na našem webu .

Uvádím odkaz, kde je možné formulář stáhnout zde.

Poslední věc, kterou mám na srdci. Pokud výdělečně činní mají zájem o sponzorování klubu, „neb nevědí co s penězi“. Připravil jsem „Darovací smlouvu“, kterou je možné vyplnit a samozřejmě přispět do klubu nějakou částkou. Na základě takové smlouvy je možné „odečíst pak něco málo z daní“. Tato dohoda se pak přikládá jako příloha k ročnímu daňovému přiznání a zasílá na váš příslušný Finanční úřad.

Darovací smlouva SAM95

Vyplněnou „Darovací smlouvu“ pošlete na Jirku Hrušku jako prezidenta, ten jí potvrdí a kopii pošlete (nebo Jirka předá) mojí osobě. Současně jedno paré bude vráceno vám. Peníze pak převeďte dle instrukcí ve smlouvě na náš účet.

Sponzorovat klub není povinnost!!!

Jsme rádi, že jste členové klubu.

S pozdravem  Jiří Hloušek – v roli pokladníka