Stav členské základny 2021

Měsíc únor je časem, kdy provádím revizi členské základny. Letos byl deadline pro zasílání členských příspěvků tradiční 31. leden. K tomu jsme asi pětkrát prosloužili termín pro zaslání souhlasu se zpracováním osobních údajů, tedy to „ošklivé“ GDPR. V podstatě až několik vyjímek, se kterými jsme se rozloučili jej dodali všichni. Tedy těmto členům děkujeme, máme agendu v pořádku.

Než se podíváme na čísla a statistiky, které tady předkládám již třetím rokem, musím vzpomenout ty, se kterými jsme rozloučili, ti jež jsou v modelářském nebi, pokud něco takového existuje. Jsou to pánové Miroslav Hořava, Čestmír Vaněk a František Dvořák.

A nyní se podívejme na ta čísla.

Celkem je nás po celkovém sčítání a odčítání členů 56. Když byste to srovnali s předchozím rokem, je nás o pět méně. Během roku přišli tři noví členové, za to jsme rádi. Některé jsme vyřadili po nezaplacení poplatků, nepodepsání GDPR a po vlastním rozhodnutí nepokračovat v klubu.

Věkový průměr členské základny nám stoupl, ale o proti loňsku zanedbatelně. Loni byl průměr 61,67 let a nyní je to rovných 62 let. Prostě stárneme všichni a to i naši junioři.

Momentálně do věku 20 let máme 4 juniory. Ve věku do 30 let nemáme stejně jako loni nikoho. Tyto ročníky se nám vyhýbají. Do 40 roku života ale máme 3 členy. Členů do 50 let je 6 a do 60 máme 10 členů. Kupodivu do 70 let máme nyní jen 6 členů. Asi se divíte kde je ten zbytek. Ten je ve věku od 70 do 80 let, je jich 19. Mezi 80 – 90 máme 6 členů a nad 90 jsou tu 2 členové. Těm přeji obzvlášť pevné zdraví.

V letošním roce jsme se rozhodli, že již nebudeme posílat Informační listy ve fyzické podobě. Pavel Bačina bude vše distribuovat e-mailem. Hlavním informačním zdrojem jsou webové stránky a já doufám, že ještě nějaký čas budou, než je převálcuje v budoucnu nějaké jiné médium, které bude třeba dostupnější i bez internetu. Ale budoucnost je zahalena mlhou, nemám ani křišťálovou kouli ani troubu, ze které bych to vyvěštil.

Kolegové a kamarádi, přeji vám mnoho krásných chvil u lepení a létání s historickými modely. Věnujte se modelářské historii a jejímu odkazu i další měsíce a léta. Jsme rádi, že jste členy našeho klubu.

Jirka Hloušek jako pokladník