Společenská kronika

V tomto měsíci se dožívají životního jubilea naši dva kolegové.

Jiří Findeis 75 let a Pavel Panský 60 let.

Oběma jubilantům gratulujeme!

Vedení SAM 95 Bohemia