Soutěž historických modelů v Litomyšli

Dostali jsme informace od Slávy Štorka ohledně soutěže v Litomyšli.

Soutěž historických modelů 8.5. v Litomyšli bude!

Protože jsou jisté komplikace okolo zmatečných rozhodnutí naší vlády. Rozhodl jsem se takto:

1. Nebude žádné občersvení a ani stoly, kde bychom mohli posedět.

2. Létat budou pouze přihlášení přes mail domaje304@seznam.cz a zašlou přihlášku do 4.5. Na pozdější přihlášky nebudeme brát zřetel. Startovné 50Kč za osobu. Bude na to kasička, aby bylo vše bezkontaktně. Připravíme startovací kartičky už na konkrétní jméno pilota a ty jen vydáme hned po příjezdu. 

3. Podle nařízení se musí utvořit dvojice a ty potom ještě rozdělit na několik týmů po ploše letiště, musím mít čas to rozvrhnout a vědět přesný počet pilotů. Může se i stát, pokud bude velký zájem, že budu nucen zrušit elektrokategorie. Zatím s nimi počítám.

Těším se na setkání a snad vyjde počasí

Květoslav Štorek