Sněm klubu

Rychlé info, další bude v přípravovaných IL 153.


1)

Zvoleno nové vedení klubu. Prezidentem se stal Jiří Hruška, pokladník Jiří Hloušek, sportovní referent Miroslav Dvořáček a členové výboru Roman Fousek a Petr Valtera

2) 

Schváleny nové stanovy klubu, budou k dispozici na webu.

3)

Byly upraveny pravidla dle návrhů, po zapracování budou publikovány na klubovém webu.

4)

Schválena pokladní zpráva, klub hospodaří s přebytkem. Bližší info u pokladníka.

5) 

Kalendář soutěží na rok 2019 bude k dispozici na webu, po uzavření Kalendáře soutěží 2019 KLeM ČR.

Fotil a fotky poslal V. Valenta