Snad trocha historie Samáky nezabije

Jan KYPTA

Část první.

Mezi pamětníky (čti: mezi modeláři seniory) jsem často slyšel, že padesátá až šedesátá léta minulého století se řadila v historii československého modelářství k těm nejúspěšnějším. Hodně v té době mladých chlapců „projevilo“ zájem o stavbu leteckých modelů i soutěžení s nimi. Účast na celostátních soutěžích často převyšovala sto účastníků. Na celostátní modelářské soutěži konané v Partyzánském (dnes Slovenská republika) byla účast 400 modelářů. Nejlepší českoslovenští modeláři patřili mezi nejlepší nejen v Evropě, ale i na světových šampionátech a nejen ve volných modelech, ale i v rychlostních upoutaných modelech a modelech akrobatických. Proč se o historii rozepisuji tak zeširoka. Vím, že řada členů našeho Samu 95 se, jak se říká, zapsala do historie a podíleli se na úspěších této doby. Patřili nejen k předním modelářům ve svých kategoriích v Československu, ale dobyli i úspěchů nejvyšších, když se stal pan František Dvořák v roce 1959 mistrem světa v kategorii modelů poháněných gumovým svazkem.

Protože naše internetové stránky navštěvují i mladí zájemci o modelářství, kteří zde hledají zasvěcený pohled na historii, jelikož se k časopisům a knihám o modelářství z té doby, se v knihovnách pro jejich nepřístupnost nedostanou. To je hlavní důvod, proč si dovolím vyjmout ze svého archivu podklady k modelům z té doby a po seřazení do malých celků je nabídnout k posouzení všem zájemcům.

Část druhá:

Koncem roku 2014 se ke mně dostala informace, že někteří členové našeho Samu se rozhodli „přezbrojit“, jinými slovy řečeno létat v kategorii NMR 2,5 Nostalgia. Pro neznalé to jsou modely s dobou vzniku do 31. 12. 1956, motory 2.5 ccm. (definice v pravidlech).

Shodou okolností jsem si mohl prohlédnout plánek vytvořený pro polostavebnici modelu s názvem Raketa 54. Tento model je nabízen pro pohon elektromotorem v kategorii OPEN. Dle mého názoru takový model neexistoval, ale plánek byl nakreslený sestavený ze tří různých modelů typu Raketa od pana ing.Vladimíra Hájka.

To je hlavní důvod proč i já začnu své psaní o modelech poháněných spalovacími motory.

V tomto příspěvku se zaměřím na modely pana ing. Vladimíra Hájka (v letech 1952 – 1960), v té době, jak uvedl ve své knize Modelářské motory 1 na straně 96 Jiří Kalina byl „extratřída“ nebo jinými slovy i nejúspěšnějším modelářem v kategorii „C“ volné motorové modely.

Na úvod přehled jeho vynikajících umístěními na mezinárodních soutěžích, tak jak byly popsány v časopise Letecký modelář.

Od roku 1953, kdy zvítězil na mistrovství ČSR, se do roku 1960 zúčastnil pan Ing. Hájek těchto význačných soutěží:

(k přehledu jsou využity články v časopise Letecký modelář, Aeromodeller a Model Aircraft.)

3x Mistrovství světa, ( MS):

1955 Německo – 4 místo

1956 Anglie 28 místo,( kdy mu byl anulován jeden start v trvání 180 sec. při jeho započítání by skončil na 7 místě.)

1958 Anglie – 2 místo.

2x Mistrovství Evropy,

1957 – Moskva 17. místo

1959   Charkov   1. místo.

Mezinárodní soutěž lidově demokratických států MMS LDS

1954 – Moskva 1 místo

1955 – Československo – 1 místo

1959 Polsko 1. místo

Z modelů ing. Vladimíra Hájka byly vydány dva ve skutečné velikosti v edici časopisu Letecký modelář a to vítězný model z MR z roku 1953, pod označením Raketa VH- C1 – 3 ,který byl vložen do celého nákladu časopisu Letecký modelář a model Kašpárek (Raketa 8) který byl publikován v LM 1/1960.

Další modely z roku 1954, 1955, 1956 a 1958 ve formě jednoduchých výkresů „mušek“ nakreslil pan Radoslav Čížek a publikoval je v časopisech Letecký modelář, Aeromodeller, Model Aircraft, a ročence Franka Zaice. Na těchto malých výkresech je zajímavé jejich označení. Model z roku 1954 a model z roku 1958 jsou označeny jako Raketa 5. Další modely, oba dle popisu z roku 1955 jsou označeny jako Raketa 5a. Po vzájemné komunikaci s Ing. Hájkem jsem se dověděl, že na MMS v Moskvě – Tušinu v roce 1954 létal se dvěma mírně odlišnými modely. Raketou 4 a Raketou 5 – 1954. Jediný rozdíl mezi těmito modely bylo zkrácení křídla u Rakety 4 o 80 mm, (má každá polovina křídla ve střední části o jedno žebro méně) Navíc ještě našel po 60 ti létech ve svém archivu snímky Raket 4 a 5 a Andromédu Vladislava Špuláka, které byly foceny stejně jako ostatní modely reprezentantů před odjezdem na MMS. K tomu přidal i fotografii Raket s depa soutěže, kde je rozeznáte tak, že Raketa 5 měla sklopnou vrtuli. Tyto snímky jsou vůbec poprvé zveřejněny až v tomto materiálu. Dovoluji si panu Ing. Hájkovi za jeho ochotu poděkovat.

Od roku 1955 vymyslel a začal u svých modelů používal mechanické ovládání úhlu seřízení za letu, které se později ujalo i na modelech jeho soupeřů.

V obrázkové příloze uvádím všechny publikované „mušky“, které se mi podařilo dohledat, aby po vzájemném doplnění podkladů mohl být zhotoven co nejvěrnější model pro soutěže „historických modelů“.

Pokud bude zájem, (nechci zbytečně zabírat místo ) tak bych v dalším pokračování mohl představil modely soupeřů Vladimíra Hájka jak z mezinárodních soutěží, tak i z Československa.

Kromě soutěžních modelů, navrhl ing. Hájek v roce 1954 model Spartak C, který měl být hromadně stavěný pro vystoupení modelářů na 1. celostátní spartakiádě v Praze v roce 1955. Tento model byl technologicky velmi jednoduchý, a je možno říci, že byl i konstruován na jedno použití při hromadném vypuštění ze strahovského spartakiádního stadionu. To poznáte, po prostudování plánku. (Vystoupení modelářů na CS se z meteorologických důvodů nekonalo) Že model měl dané do vínku i dobré letové vlastnosti, prokázal Jaroslav Macháček, který si model postavil pro kategorii Samu CRC – Atom, a několik soutěží s ním vyhrál.

Druhým modelem, o kterém se zmiňuji je RC model Beta z roku 1960. Byl navržen pro RC soupravu Beta konstrukce ing. Jana Hajiče. Kdo v té době chtěl létat RC tak si většinou byl nucen postavit i RC soupravu. Zde to byla souprava Beta které stavební návod vycházel na pokračování v časopise Letecký „modelář. Před ní stejným způsobem „kuchařkou“ představil v Leteckém modeláři ing. Jan Hajič jednokanálovou RC soupravu ALFA a na žádost šéfredaktora Leteckého modeláře pana Jiřího Smoly navrhl motorový model stejného jména na motor MVVS 2.5 ccm pan Radoslav Čížek.

Na letové vlastnosti Bety pěje chválu i Karel Svoboda, který s replikou v současnosti létá. ( jen tu původní soupravu nedokázal postavit a jako náhražku použil soupravu na 2,4 Ghz.)

Použité materiály: časopisy Aeromodeller, Model Aircraft, Letecký modelář, ročenka Franka Zaice 1955 – 56.

Přílohy:

Model Raketa 3 vítězný model z Mistrovství ČSR 1953

1

Popis stavby modelu Raketa 3 uveřejněný v časopise Letecký modelář 12 / 1953

2

Model Raketa 5 vítězný model z MMS v Moskvě z roku 1954, kreslil Radoslav Čížek pro Letecký modelář

3

Raketa 5   1954

4

Raketa 4   1954

5

Pohled do depa československých modelářů na MMS v Moskvě – Tušinu v roce 1954 Modely Vladimíra Hájka Raketa 4 a 5 připraveny k soutěžním startům

6

Fotografie modelu Raketa 5 z titulní strany Leteckého modeláře.

7

Model Raketa 5a, z roku 1955, která je na snímku z MMS 1955 konané ve Vrchlabí a na snímku z mistrovství světa v Německu v roce 1955

8

Aeromodeller 11-1955 fotoreportáž z MS   v Německu ( NSR) v roce 1955 na snímku číslo 8 je Vladimír Hájek s modelem, který má rovnou náběžnou hranu křídla.

9Snímek ze startu na MMS ve Vrchlabí v roce 1955 uveřejněno v časopise Model Aircraft.

10

Soubor plánků publikovaných v časopisu Model Aircraft o MMS ve Vrchlabí – ČSR v roce 1955

11

Model Aircraft 55 – 11 – Výsledková listina z MS 1955 v Anglii. Vladimír Hájek s modelem je na snímku č. 9

12Druhý model s názvem Raketa 5a publikovaný v ročence Franka Zaice 1955-56 (vyšla v roce 1957) Oproti prvnímu modelu jsou odlišnosti ve výšce a tvaru pylonu, zúžení náběžné hrany „ucha“ křídla.

13

Výsledková listina z mistrovství světa v Anglii   Cranifield   1956. Na snímku československého družstva má Vladimír Hájek model, který má náběžnou hranu „ucha“ odkloněnou dozadu.

14Model Raketa 5  2 .místo na MS v Anglii 1958 “ muška uveřejněná v časopise Aeromodeller

15Další „muška“ z časopisu Aeromodeller

16

Raketa 5 vítězný model z MMS v roce 1959 Polsko – Leszno

17Článek z Leteckého modeláře 10 / 1959,   ve kterém Vladimír Hájek seznamuje čtenáře s problematikou ovládacích mechanizmů motorových modelů.

1819Snímek Vladimíra Hájka s modelem Kašpárek – vítězný model z mistrovství Evropa v Charkově SSSR ( nyní Ukrajina) v roce 1959. Snímek je z titulní strany Leteckého modeláře 1/1960 kde byl vydán stavební plánek,

20Takto byl publikovaný Kašpárek nakreslený Radoslavem Čížkem v anglickém tisku

21

Toto je zmenšený stavební plánek zveřejněný v Leteckém modeláři 1/1960

22

Popis stavby Kašpárka, zveřejněný v časopise Letecký modelář číslo 1/ 1960

2324Plánek motorového modelu Spartak – C   pro vystoupení na Celostátní spartakiádě v roce 1955

25

Plánek a popis stavby RC modelu BETA uveřejněný v Leteckém modeláři 9 / 1961

262728

29

30