Sluka Cup zrušen

LMK Kladno na svých stránkách oznámilo, že ruší soutěž Sluka Cup, která se měla konat tuto neděli 22.3.2020 na letišti Velká Dobrá.

Je jasné, že důvodem je vyhlášený Nouzový stav.


O konání soutěže Memoriál Franty Švarce – volné historické modely v neděli 5. 4. 2020 bude rozhodnuto později. Pokud dojde ke zrušení omezení daných Nouzovým stavem a vegetace s okolí letišť ještě dovolí konání soutěží budete o náhradním termínu konání soutěží včas informováni.