Slovo sportovního referenta SAM 95 k pravidlům SAM 95

Vážení členové klubu SAM 95 Bohemia
Rok se nám bude pomalu přelévat do druhé poloviny a je potřeba začít přemýšlet o záležitostech, které nás čekají schválit na sněmu. Kromě nových stanov klubu, které dostanete k seznámení později,  hlavně nastává čas,  promluvit si o stávajících pravidlech. Berte prosím tento mail, jako výzvu k tomu, abyste poslali vaše připomínky a návrhy k pravidlům, která budeme tento rok schvalovat na další období. Každý se specializujete na něco jiného, máte-li ke „své“ kategorii nějaké připomínky, napište mi je, řekněme, do konce prázdnin. 
K pravidlům mi ještě dovolte pár slov. Jsou dvojího druhu, stavební a letová.   Jsou od toho, aby jsme se jimi řídili a dodržovali je.  Bylo by mrhání časem horlivě hovořit o pravidlech, která zůstávají pouze na papíře.  Tento rok jsem se účastnil  dvou soutěží pořádaných pod hlavičkou SAM95 a dvou  pořádaných a anoncovaných jako soutěž historických a retro modelů s vlastními pravidly.  Na všech čtyřech soutěžích naprosto odlišná pravidla, včetně soutěží dle pravidel SAM95.   Proto vás žádám o zpětnou vazbu,  co a zda vůbec něco, chcete měnit.  Případné pořadatele soutěží anoncovaných jako SAM 95, kterých si nesmírně vážím, neboť vynaložené úsilí se většinou vrátí ve formě připomínek co bylo špatně,  žádám aby  platná pravidla respektovali. 
Účastníkům všech soutěží  zase připomínám, že elementární slušnost je zúčastnit se nástupu i ukončení soutěže.

Jako závdavek dávám návrh – vymazat z našich pravidel možnost změny profilu.  Pojďme se vrátit k myšlence autenticity. Navíc, originalita profilu se dá zkontrolovat jen teoreticky a v době, kdy neprobíhají téměř žádné přejímky modelů je představa kontroly profilů úsměvná. 
Další návrh na změnu – sjednotit maxima v kategorii ARC a ARC A2 na 300 sekund a dále snížit a sjednotit počet startů v těchto kategoriích na čtyři s tím, že počítat se budou tři nejlepší výsledky. Zároveň povinnost létání na 4 hodinová kola.  U této myšlenky vycházím z toho, že kromě MČR a ME jsem doposud na žádné soutěži nezažil 100% dodržení platných pravidel. Navíc, většina větroňářů létá obě kategorie a vzhledem k věku soutěžících je potom snažší se zúčastnit kategorií obou. 
Vážení přátelé, doufám, že jsem tímto, pro někoho možná kontroverzním, mailem zažehl váš zájem o tuto problematiku a že nebudele líní poslat mě do háje, nebo také něčím přispět. Věřte mi, že obě varianty mě potěší. 

S pozdravem,

Jiří Hruška, sportovní referent SAM 95 Bohemia.