SLOVO PREZIDENTA 4/2021

S koncem září přichází mé poslední letošní SLOVO PREZIDENTA. Letní sezóna je fuč. Čeká nás soutěžní říjen a začátek listopadu a potom dlouhý zimní spánek. Někteří budou přes zimu v klidu pilně stavět, jiní budou s příchodem jara urputně připravovat modely těsně před soutěžemi 😊.  Proběhlé soutěže detailně probírat nebudu. Ze všech jsme na našem webu zveřejnili reportáže i výsledkové listiny. Je čas podívat se do budoucnosti. Ale přeci jen… Chci poděkovat všem, kteří dělají něco pro druhé. Tedy organizátorům soutěží a jejich pomocníkům, těm, kteří přispívají na naše webové stránky, nebo podporují naše akce sponzorsky!   Nejaktivnějším organizátorem soutěží je Vláďa Kozák, který v Lipencích pořádá každoročně 4 soutěže! Vláďo, díky a vydrž! Doufám, že pořadatelé své úsilí nevzdají a budou stejně obětaví i v dalším roce. Ve vedení klubu vedeme debatu na téma: „dotační program“, kterým by mohli zmírnit případné vlastní náklady organizátorů. O tom si promluvíme na členské schůzi.

 Tím se oslím můstkem dostávám k prvotní informaci o připravované členské schůzi. Plánujeme ji na poslední neděli v listopadu do Dělnického domu v Kamenných Žehrovicích. Vše se dozvíte v pozvánce, která bude na webu. Na členské schůzi nás také bude čekat volba nového vedení klubu. Každý, kdo bude chtít být zvolen má možnost oslovit členy prostřednictvím našeho webu, nebo bude mít možnost svou vizi představit na členské schůzi.

Do konce roku nás čeká ještě jedna akce, a to výstava ke stému výročí narození otce zakladatele: Radoslava Čížka. Organizuje jí Jirka Hloušek, coby náčelník LMK Kamenné Žehrovice. My mu budeme nápomocni, jak materiálově, tak fyzicky. Výstava to bude velkolepá. Jirka má slíbeno spoustu modelů i rarity od členů staré „žehrovské party“. Jak je psáno v pozvánce, která visí na našich stránkách, výstava bude od pátečního rána do nedělního odpoledne.  A bude stát určitě za to. Jirka tomu věnuje obrovské úsilí. Kdo byste chtěl pomoci svou přítomností, jako průvodce, informátor, napište na náš klubový web. (teď se bojím slova informátor, abych za něj nedostal přes ústa stejně jak za slovo soudruh :-)) Fungování klubu za poslední dva roky, od poslední členské schůze, zhodnotím v listopadu v Dělnickém domě. Naší letošní klubovou činnost hodnotím kladně.  Naplánované soutěže jsme odlétali, web funguje skvěle, díky korespondenční soutěži se létá s větroni o stošest. Pepa Kubeš z Kladenského LMK se vrhnul na kategorii ARC A2 a strhnul sebou ještě další šikovné modeláře, čímž se nám počet plachtařů na kladensku krásně rozrůstá. Jako největší handicap vidím stále to samé. Nemáme žádné zázemí – klubovnu a nemáme kde létat – modelářské letiště. Na to otcové zakladatelé nemysleli v dobách, kdy to šlo zařídit lépe než nyní. Ale to se samozřejmě týká pouze Kladna a okolí. Když jsem během příprav Memoriálu R. Čížka navštívil zázemí Drozdovských modelářů, jen jsem smutně lapal po dechu… Ale s tím nic neuděláme, byť se nám klubová pokladna mírně plní. Na velkých akcích typu MRČ a MČR jsme zavedli některé, pro někoho možná nepopulární kroky, které usnadňují práci pořadatelům. V tom budeme rozhodně pokračovat.

Již nyní máme v obrysech naplánován Memoriál R. Čížka na příští rok. Asi nikoho nepřekvapí, že to bude opět na Rané. Víkendové setkání s kompletním zázemím a servisem stejným, jaký jsme zařídili na letošním Mistrovství ČR. Nic víc než přátelské posezení od pátku do neděle, nesoutěžní polétání s čímkoli a sobotní jednoduchá soutěž tří kategorií větroňů. Oficiální kategorie máme pouze dvě. Pravidla pro Retrovětroně musíme doladit a až příští rok budeme schvalovat naše pravidla na další období, bude jeden z návrhů tuto kategorii zařadit mezi oficiální pravidla SAM 95.

Ještě se vrátím k připravované členské schůzi… Rád bych, aby se diskuse vedla ve věcném duchu. Kdo máte co na srdci, sepište to a pošlete na náš email. My to zveřejníme na webu, ať se na to můžou ostatní připravit. Historky starých zbrojnošů si necháme až případně k pivu v pátek a sobotu na Memoriál R. Č. 2022 na Ranou.

Na závěr chci vyslovit upřímný a velký smutek nad odchodem Vláďi Horáka. Jak jsem psal již kdysi, stál u mých modelářských začátků i u modelářských začátků mého syna. Často jsme si telefonovali, učil mě seřizovat volňásky a vůbec… prostě bude mi moc scházet.

Přeji všem krásný podzim

Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia z.s.