REGISTRACE SAM 95 BOHEMIA z.s. DOKONČENA!

Vážení členové SAM 95 Bohemia z.s.
Těsně před Vánocemi jsme od ÚCL dostali potvrzení o registraci našeho klubu jako provozovatele bezpilotních letounů. Registrační číslo a QR kód jsou:

CZE1m7xq5fkswuwa

Co to pro nás znamená?

Od 31.12.2020 musí všichni členové SAM 95 označit své historické modely přiděleným registračním číslem společně s osobní klubovou imatrikulací. Informace naleznete na našem webu pod kolonkou POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ MODELŮ.

Z důvodu zachování historické autenticity modelů je možné tyto dvě čísla napsat na spodní stranu křídla, nebo dovnitř trupu, pakliže je místo snadno přístupné. Oba tyto identifikační prvky musí být zřetelné a jasně čitelné. Registrační číslo provozovatele je možné nahradit přiděleným QR kódem. Samolepky s tímto kódem necháme vyrobit a budou dostupné na výročním sněmu klubu a také je budeme vozit sebou na soutěže historiků. V žádném případě je nebudeme posílat poštou, možný bude pouze osobní odběr.  Za správné označení modelu je zodpovědný výhradně modelář. Nicméně na soutěžích pořádaných naším klubem budou organizátoři kontrolovat, zda jsou modely všech účastníků řádně označeny.


Tento krok našim členům umožní provozovat své modely ve stejném režimu, v jakém jsme létali doposud. Zároveň tím členům SAM 95 odpadá povinnost samostatně se registrovat na ÚCL.

Pro dokončení celého registračního procesu od vás budeme pravděpodobně vyžadovat ještě některé doplňující osobní údaje, ale to bude někdy v první polovině roku 2021.  

Zároveň v první polovině příštího roku rozjedeme na našem webu krátkou osvětovou kampaň, kde si připomeneme některé důležité pojmy, předpisy a pravidla, podle kterých se řídí náš modelářský provoz.


Vážení členové SAM 95 Bohemia, doufám, že jsme vás touto naší iniciativou potěšili a že v roce 2021 budete  létat pouze s řádně označenými modely.


Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia z.s.