Radek Čížek

Radoslav Čížek patří k nejvýznamnějším postavám našeho klubu. Byl u zrodu našeho klubu a nesmazatelným způsobem se zapsal do historie československého leteckého modelářství. Radek Čížek se narodil 18. května 1921. Osobně se angažoval v mnoha oblastech leteckého modelářství. Věnoval se jak soutěžním aktivitám, tak i dbal na výchovu modelářského dorostu jak v Kamenných Žehrovicích, tak i v Kladně, ale i jinde. Osobně se angažoval jako funkcionář na různých pozicích v klubu na republikové a mezinárodní úrovni. Významně se angažoval na poli historických modelů a příznivců SAM.

Radek Čížek byl také velmi plodným leteckomodelářským konstruktérem, což je možné dokumentovat na řadě plánků od úplně jednoduchých modelů až po ty složitější. Jeho konstrukce jsou dobře rozpoznatelné s řadou typických znaků. Věnoval se celé řadě kategorií, což dalo vzniknout celé řadě známých modelů XL-43, Pedro, Korzár, Vážka, Rainbow, Mamba, Fi-55, G-54, XL-56 a XL-59, Luňák, Žehrovice 2, Alfa, Standard a další. Dobrý přehled o zkonstruovaných modelech dokumentuje ALMANACH modelů Radka Čížka s 125 plánky. Ten sestavil známý modelář z Kladna Richard Metz k jeho 80. narozeninám. Rovněž stojí za připomenutí i to, že navrhl a zkonstruoval i celou řadu modelů pro malé modeláře či zábavu, ty byly publikovány v řadě modelářských periodik.

Neméně významnou činností Radka Čížka byla ta publikační, kde uveřejňoval řadu článků v různých modelářských periodikách a také nezapomenutelným způsobem překreslil řadu plánků. Své plánky zasílal svým modelářským přátelům do celého světa. Naopak dostával celou řadu zahraničních plánků, které překreslil a publikoval, aby i českoslovenští, potažmo čeští modeláři měli možnost seznámit se s zahraničními modely a konstrukcemi.

Radek Čížek pracoval i různých řídících a výkonných funkcích, kde pomáhal s organizací modelářské činnosti. S přibývajícími léty, snad i z nostalgie se začal věnovat historickým modelům a již v osmdesátých letech minulého století pořádal soutěže s oldtimery. Se založením našeho prvního SAMu 78 v bývalém Československu, do něj vstoupil a neúnavně se pustil do práce na poli historických modelů.

Začátkem roku 1993 stál u zrodu, spolu s dalšími, klubu SAM 95 Bohemia. V něm se postupem času sdružilo 110 modelářů z Česka, ale i Rakouska, Německa, USA, Velké Británie a Kanady. V klubu vykonával jak funkci předsedy, tak i redaktora klubového zpravodaje (Informační listy). Ty se pod jeho vedením stali doslova fenoménem a jsou vyhledávaným zdrojem informací. Celkem vytvořil 82 čísel, tj. 492 stran plných různých informací o dění v klubu, reportáží ze soutěží, aktualit, rad a nápadů, ale i plánků.

Jeho celoživotní práci ocenila v roce 2000 i FAI (The Fédération Aéronautique Internationale, FAI – The World Air Sports Federation, založena v roce 1905) udělením Aeromodelling Gold Medal.

 Petr Valtera

Použitá literatura:

KYPTA, Jan. Vzpomínka na Radoslava Čížka. RCR – Radio Control Revue. roč. XII, č. 5, s. 14. ISSN 1213-130X.