První informace k MČR 2021

 Vážení modeláři,

níže naleznete informaci k připravovanému Mistrovství ČR historických modelů 2021.  Oproti předchozí rokům jsme učinili několik změn. Prosím vás proto, abyste si celou informaci pečlivě přečetli.

Zásadní změna je organizační – přihlášení, a platba předem. Také v pravidlech je několik změn. Tyto změny většinou korespondují s českým návrhem na změny pravidel ME. 


MČR HISTORICKÝCH MODELŮ 2021

 Datum a místo konání: 27-29.8.2021, letiště Raná

Přihlášky:

Nejpozději do 31.7.2021 přes přihlašovací formulář.

Přihlašovací formulář zde

Soutěže se budou moci účastnit pouze přihlášení soutěžící s přihlášenými modely!

Kategorie:

Všechny dle neplatných pravidel MČR 2017-2020 pro RC i volné modely, plus kategorie Retrovětroně a Classic Texaco.

Minimální počet účastníků v jednotlivých kategoriích je 5, slovy pět přihlášených a fyzicky zúčastněných soutěžících. 

Rozdělení programu na jednotlivé dny:

– všechny volné kategorie, OTVR, OTVR A2, RETROVĚTRONĚ, CRC ATOM

SO – OTMR AB, OTMR C, NMR, CLASSIC TEXACO, ELOT, E 400

V průběhu sobotního večera, po oficiálním ukončení druhého soutěžního dne MČR, proběhne vložená soutěž Martina Hurdy – Volná 30minutka.

NE – ELEKTRORUBBER, ALOT, TEXACO, 1/2 TEXACO, NMR 2,5, CRC CLASSIC

Povinnosti účastníka:

 • Každý účastník zodpovídá za to, že je jeho model řádně označen a že má osobní pojistku na škody způsobené modelem. 
 • Každý se řídí pokyny organizátorů, dodržuje pravidla pohybu na letišti a dbá na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků.
 • Respektuje letové zóny a předpisy pro bezpečnost leteckého provozu. (prostory, výška atd..)

Startovné:

 • Základní startovné 0kč.
 • Za každý přihlášený model 80kč. 
 • Startovné dle počtu přihlášených modelů je možné zaplatit pouze převodem na účet společně s podáním přihlášky.

Číslo účtu: 2901496292/2010 poznámka pro příjemce: MČR + jméno a příjmení.

 • Cizinci mohou platit startovné na místě. V případě zrušení akce nebo neletového dne, se startovné bude vracet zpět na účet ze kterého bylo zaplaceno.

Ostatní poplatky:

Platba na místě aeroklubu Raná za využívání zázemí aeroklubu (toalety, voda, elektro) 85kč osoba/den. 

Ubytování:

 • Na letišti, k dispozici jsou apartmány v hlavní budově aeroklubu a kemp na letišti pro stany / karavany. 
 • Ubytováni si zařizuje každý sám.
 • Apartmány je třeba předem si domluvit na telefonu 603 411 841 Tomáš Morch. 
 • Letištní kemp možno využít bez předchozí domluvy. Platba na místě. 

Strava:

Zajištěna v letištní kantýně.  Snídaně, oběd, večeře.  Nápoje a drobné občerstvení po celý den.


Soutěžní pravidla MČR 2021:

Jelikož neexistují platná pravidla MČR historických modelů, rozhodli pořadatelé soutěže takto:  

 Volné modely soutěží dle pravidel MČR 2017-2020 s těmito odchylkami:

 • BV 1 – Modely s pevnou vrtulí a rozpětím do 920mm bez vzepětí. 
 • BV 2 – Modely s pevnou vrtulí a rozpětím křídla větším než 920mm bez vzepětí a všechny modely se sklopnou vrtulí. 
 • BV 3 – Modely s jednoduchým, papírovým potahem křídla. Celobalsové křídlo je zakázáno.   

 RC modely soutěží dle pravidel MČR 2017-2020 s těmito odchylkami:

 • Všechny modely, s výjimkou kategorie CRC Classic, 1/2 Texaco, E 400, pouze v měřítku 1:1.
 • Čas motorového letu v kategorii ELECTRORUBBER se snižuje na 40 sekund.
 • Počet startů v kategorii OTVR, OTVR A2 a RETROVĚTRONĚ jsou 4, slovy čtyři.
 • Létání u všech kategorií může být rozděleno na dva bloky.  
 • Dále upozorňujeme, že ve všech motorových kategoriích je povolen pouze jeden pomocník.
 • Vzlety všech motorových modelů, budou probíhat pouze ze země, vyjma kategorie E 400, 1/2 Texaco, CRC Classic, CRC Atom, Electrorubber a NMR 2,5. 
 • Při vzletu ze země je možná jedna oprava v případě, že se model neodpoutal od země. 

 Pravidla pro kategorie, které nejsou součástí pravidel 2017-2020:

 • Retrovětroně-RC větroně v originální velikosti, řízené jedním, nebo dvěma servy – směrovka, nebo směrovka a výškovka, s rokem vzniku do roku 1980 včetně. Ostatní pravidla stejná jako v kategorii OTVR. 
 • Classic Texaco-pravidla shodná s pravidly této kategorie v pohárové soutěži 2021.

 Na MČR historických modelů 2021 budou létat pouze piloti a modely:

 • řádně přihlášení piloti s řádně přihlášenými modely
 • s předem zaplaceným startovným
 • řádně označené modely
 • všichni účastníci musí mít osobní pojistku pro případ škody způsobené modelem
 • každý soutěžící je povinen na požádání organizátora předložit podklady pro daný model
 • kontroly modelů budou probíhat jak před samotnou soutěží i v jejím průběhu

Změny v pravidlech víceméně korespondují s českým návrhem změn pravidel ME.


Ke změnám v organizaci soutěže, hlavně tedy v placení startovného předem, společně s přihláškou nás přivedl fakt, že organizovat větší, kvalitní akce není možné bez předchozí znalosti o skutečném počtu účastníků a modelů. S tím koresponduje možnost účasti pouze pro předem přihlášené soutěžící a modely. Toto opatření usnadní organizaci soutěže a umožní důkladnější kontroly dodržování stavebních pravidel v jednotlivých kategoriích. V případě nekonání akce se startovné bude vracet zpět na účet, ze kterého bylo zaplaceno. 

 Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na vaši účast

 Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia