Přípravy MČR – 2019

Vážení přátelé,

za pár dní končí tento rok a začne nový, který je pro naší „devadesátpětku“ zajímavý i tím, že nás čeká realizace MČR 2019.

Nejdříve mi dovolte, poděkovat organizátorům letošního mistrovství v Ivančicích, kolegům ze SAM 78 a také všem účastníkům.

Všem zároveň přeji, aby se Vám co nejlépe vedlo v přípravách na nadcházející ročník. Také uvítáme jakoukoli pomoc našich členů s přípravou. Sami víte, že hledání sponzorů a zajištění časoměřičů je někdy nadlidský úkol.

Již na podzim výbor SAMu 95 začal připravovat vše potřebné. Byl zvolen tým, který zajistí realizaci MČR 2019 v tomto složení:


Ředitel MČR – Roman Fousek

Zástupce ředitele – J. Hruška

Vedoucí časoměřičů – J. Hruška

Sportovní referent – M. Dvořáček

Pokladník – J. Hloušek

Kontrolní komisař –.J. Kypta

IT služby – O. Kopecký

WEB služby – P. Valtera


Jak bylo dříve napsáno, zvolili jsme letiště Raná s ohledem na dobré možnosti ubytování a hlavně je zde k využití veliký prostor k létání.

Nic však není v životě jednoduché a proto předem dodávám, že pohyb a létání na zdejším letišti má samozřejmě pravidla, které musíme respektovat. Vše bude popsáno v dalších informacích. Sledujte nadále naše stránky, kde průběžně najdete vše potřebné.

Od ledna zde najdete možnosti ubytování na letišti a blízkém okolí. Dále pak možnosti přihlášení, vzor přihlášky a kontakty.

Pomůžete nám i tím, že se budete hlásit včas a nenecháte to do uzávěrky, která bude měsíc před začátkem mistrovství.

Přihlášení se pak najdou v tabulce na našich stránkách.

Jako velká novinka příštího ročníku je sloučení dvou mistrovství. A to RC a volné historické modely. I přes nižší počet kolegů a přátel – volňáskářů, jsme přesvědčeni, že patříme k sobě.

Volné modely dostanou prostor v neděli a tento den také zařadíme zkušebně novou kategorii „Antik- Texaco“, o které se dozvíte více.

I přesto, že máme pouze tři dny a musíme odlétat velké množství kategorií, chceme udržet kvalitu soutěže na dobré úrovni. Jistě ke kvalitě přispěje zajištění časoměřičů. S měřením nám pomůžou i kolegové modeláři s Varnsdorfu za což jim předem děkuji.  Plánované doprovodné akce jistě přispějí k dobré náladě.  

Především chceme udělat kvalitní mistrovství, tak abychom měly jako organizátoři pocit z dobře vykonané práce a ve Vás soutěžících zůstaly ty nejlepší vzpomínky.

S pozdravem

Roman Fousek