Pozvánka na NA VÝROČNÍ SNĚM SAM 95 Bohemia

Vážení členové klubu SAM 95 Bohemia,

dovolte mi, abych vás pozval na výroční sněm našeho klubu.  Sněm se uskuteční 27. 10. 2019 v Dělnickém domě v Kamenných Žehrovicích od 9:00 do 14:00 hodin

 Program: 


1) Zpráva o činnosti klubu – J. Hruška

2) Účetní bilance klubu – J. Hloušek

3) Soutěže 2019/2010 – M. Dvořáček

4) Info o přípravě M.R.Č. – J. Hruška

5) Návrh změn pravidel ME a MČR – M. Dvořáček

6) Volba člena výboru za odstoupivšího P. Valteru

7) Diskuse


Těším se na setkání. Přijďte!

Jiří Hruška, prezident SAM 95 Bohemia