Pjerri 69_Několik vět na závěr, snad naposled …

Honza Kypta zpracoval povídání o modelu PJERRI 69, větroni kategorie A2, který navrhl, zkonstruoval a létal Børge Hansens, Dánsko 1950. Tentokrát následuje neméně zajímavá druhá část.

Povídání je možné shlédnout v náhledu na připojených obrázcích, pro vyšší rozlišení si můžete stáhnout dokument ve formátu pdf.  

A co píše autor v úvodu?

Při zpracování prvního článku o modelu Pjerri 69 jsem se snažil upozornit na nesrovnalosti, které jsem nalezl v článcích o tomto modelu. Bohužel z takových podkladů se zhotovují modely, které se poté vydávají za pravověrné a které se porovnávají s modely postavenými z vydaných plánků v době jejich vzniku. A to přesto, že je často jen stěží dodržen obrys jednotlivých částí modelu, natož jeho konstrukce. Podle řady modelářů se ale jedná o „plnohodnotného historika“, i když často není možné dokázat ani jeho původ, případně navíc i neodpovídá v té době platným pravidlům.


Ve formátu pdf stahujte zdePjerri 69_Několik vět na závěr, snad naposled …