PF 2016

Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů

v roce 2016

všem členům klubu, přátelům a příznivcům historických modelů

přeje

SAM 95 Bohemia 🙂