Oznámení

Dne 17. ledna 2013 zemřel ve věku nedožitých 88 letech (3.3.1925) pan Pavel Lanštiak z Brna. Členem SAMu 95 byl dlouhá léta pod číslem 104. Počátkem padesátých let v době své vojenské základní služby v Kladně se účastnil  soutěží v KŽ.  Pavel Lanštiak  patřil mezi přední brněnské modeláře, kteří po roce 1945  patřili mezi nejlepší v ČSR. Sám závodil s větroni a gumáky. Jako většina ostatních modelářů zahájil těsně po válce plachtařský výcvik na letišti v Brně-Medlánkách, kde dlouhá léta vykonával funkci technika AK. V roce 1975 ukončil výkonné létání. V aeroklubu dále pracoval na opravách starých větroňů i na výstavbě nové provozní budovy. Zpracoval modelářský archiv brněnska včetně mušek úspěšných modelů brněnských modelářů do roku 1950. Po roce 1990 byl členem SAMů 78 a 95. Byl velmi aktivní jak stavitel i soutěžíci  se svými gumáky. Na soutěže jezdil převážně vlakem.

Čest jeho památce!