Ostravan, aneb znovu snaha o úpravu historie

Jan Kypta


Koncem měsíce srpna 2018 jsem se rozhodl navštívit MR Samu, které se létalo v Budkovicích. V kategorii Elektroruber byly přihlášeny čtyři modely Ostravan konstrukce Ladislava Mužného z Ostravy, který se s tímto modelem na Mistrovství světa 1955 rozlétával v kategorii modelů s pohonem gumou. Jen proto, že pro rozlétávání neměl k dispozici svazek čerstvé gumy bohužel přistál jako prvý a skončil jako poslední z rozlétavajících se na 7. místě. 

Při dotazu některých majitelů podle jakých podkladů model stavěli (limitní rok pro MR historiků je stanoven na 31. 12. 1954), jsem dostal odpověď „podle Amanachu modelů s gumovým pohonem, autoři Richard Metz a Judr. Zdeněk Slapnička“. 

Zapátral jsem trochu v historii a předkládám Vám výsledek mého snažení. Na mistrovství světa již druhým rokem platila pravidla FAI, podle kterých byl zrušen povinný průřez trupu. Do československých pravidel byla tato úprava přijata až od 1. 1. 1955. Jak se můžete sami přesvědčit výpočtem, měl Ostravan průřez trupu 37,75 cm2 (55 x 65). S novým modelem nastoupil i Radoslav Čížek  Fi-55, později označovaný i G-55), který měl proti modelu G-54 trup také viditelně štíhlejší. Jen pro zajímavost, nedoložený model Sokol 465 G pana Sokolíčka, má průřez trupu 27 cm2 – (45 x 60) i když by měl podle pravidel z roku 1946 měl vykazovat průřez 102,4 cm2.

První zmínka o modelu Ostravan se objevila v časopise Letecký modelář číslo 1/1956, kde byla zveřejněná zjednodušená „muška“ s popisem a nekvalitní fotografií. Autorem byl krajský modelářský instruktor Ing. M. Kubala (škoda, že se pro tak úspěšný model nenašlo místo na prostřední straně Leteckého modeláře, kde vycházely stavební plánky). Ostravana (malou skicu) nakreslil i Radoslav Čížek a poslal ji společně se stejně provedeným výkresem svého modelu G-55 (Fi – 55) do USA Franku Zaicovi, který oba výkresy zveřejnil ve své ročence 1955-56.

Na posledním obrázku je kopie stránky z „Almanachu“ s Ostravanem.

Jaký je rozdíl oproti stránce v ročence Franka Zaice? Při povrchním pohledu celkem žádný. Když se podíváme důkladněji, zjistíme, že byla odstraněna v levém spodním rohu značka Radoslava Čížka a nad slovo wakefield bylo dopsáno datum 1954! Dále bylo smazané číslo stránky z Ročenky F. Zaice – 110. Ještě štěstí že se novým reformátorům nechtělo přepsat i popisky k plánu česky. Snad by k osvětlení problému se mohli vyjádřit sami autoři Almanachu modelů s gumovým pohonem, pokud ještě nestratili paměť.

Abych řekl pravdu, tak méně mi vadí , že je Ostravan pro MR o jeden rok mladší, než model Sokol 465-G , který se objevil v roce 2013 a všemi rozměry se odlišuje od tehdy stavěných modelů
s gumovým pohonem a to i vítězících na MR od roku 1945-1948. Možná se dovíme, že model na soutěžích nikdy nelétal. Byl určený pro létání pro potěchu za barákem, pokud byl ovšem postaven.

Stačilo by jen pro kategorii E ruber posunout limitní rok pro MR o několik roků dozadu. Vždyť už máme pro kategorie NMR a NMR 2,5 limitní rok 1956 a pro ARC – A2 rok 1960.

Obrázek: Letecký Modelář číslo 1/1956, strana 7

Na výše uvedených dvou obrázcích je zvětšena strana 7 LM 1/56 s popisem modelu Ostravan a na spodním obrázku je zvětšený obrázek Ostravana. 

Na spodních dvou obrázcích je na horním kopie obrázku modelu Ostravan nakreslená a zaslaná do ročenky Franka Zaice Radoslavem Čížkem. Obrázek by vydán ročence 1955-1956. 

Na spodním obrázku je obrázek modelu Ostravan jak byl zveřejněn v Almanachu modelů s gumovým pohonem autorů Richarda Metze a Judr. Zdeňka Slapničky i s dodatky vepsanými tužkou. 

V levém rohu chybí signatura Čk . Nad nápis Wakefield je dopsán rok 1954!

Tato malůvka Ostravana byla otištěna ve Zpravodaji 78 v článku Leopolda Walka o rozhovoru s Ladislavem Mužným. Jaké jsou rozdíly od ostatních článků viz výše: rok vzniku 1953 ! rozpětí 1360! Délka trupu 1335! Hezky nakreslený, ale neokótovaný obrázek. Kóty můžete porovnat s LM 1/56 nebo AA 1955-56 strana 110 . 

Na obrázku je i jiný tvar směrovky oproti výše uvedeným obrázkům. Tato malůvka je k dispozici k nahlédnutí na webu Samu 78 v databázi čs. modelů jako druhý podklad k Ostravanu. První je kopie obrázku z ročenky Franka Zaice1955-56. Není zde žádné slovní vysvětlení rozdílů jednotlivých rozměrech.