Nové kategorie pro ME 2018 v Maďarsku

Ahoj,

ledy se pohnuly a již dříve avizované pravidla pro nové kategorie pro ME 2018 v Maďarsku jsou k dispozici! 

Dovolil jsem si přeložit a nepatrně uspořádat text od Fera Swietého. 

Dvořáček Miroslav


XVI. Mistrovství Evropy se uskuteční na pro některé již známém maďarském letišti Jakabszállás. Termín uspořádání je 24. – 29. června 2018.

V maďarském Jakabszállás se budou létat kromě dosavadních kategorií (kterých je už jedenáct!) další dvě nové zkušební kategorie: ELEKTRO VĚTRONĚ a KLASICKÉ TEXACO.

Pro tyto kategorie jsou již navrženy i pravidla – viz níže – které jsme obdrželi od maďarského prezidenta SAM László Töröka. V kategorii Elektro větroně již v Maďarsku zorganizovali nedávno i první soutěž.

Kategorie Classic Texaco podle návrhu pravidel od Eda Hamlera by měla být speciální kategorie, kde při zkušební zařazení této kategorie na Mistrovství Evropy v Maďarsku Ed Hamler věnuje jako cenu pro vítěze této kategorie originální benzínový motor s jiskřivou svíčkou Anderson Spitfire 10 cm3!!! To je velmi pěkná motivace (ceny těchto originálních motorů se pohybují okolo 300 EUR).

Pravidla nových kategorií však mohou být oficiálně doplněny do Evropských pravidel až v roce 2020, kdy budou schvalovány nová pravidla na další období. Do té doby se mohou upravovat, doplňovat a přizpůsobovat. Pokud máte někdo komentáře k těmto pravidlům, žádáme o zaslání na  e-mail fero@swiety.sk. Tyto komentáře budou obratem předloženy tvůrcům těchto pravidel a oficiálně i na setkání evropských prezidentů příští rok v Jakabszállási.


Návrh pravidel pro nové kategorie:

Electric Glider (elektro větroň)

– soutěžit je možné s jakýmkoli modelem větroně, který byl navržen před rokem 1951;

– rozpětí nesmí překročit 3,5 metru (138 palců);

– do přední části trupu je zabudovaný elektromotor, sklopná vrtule, regulátor baterie a výškoměr, jejichž typ je volně volitelný;

– instalace motoru by měla co nejméně změnit charakter/vzhled původního modelu větroně;

– motor může být umístěn pouze v přední části trupu fixně (pevně), ale je povoleno, aby unašeč vrtule a kužel byly mimo původní délku trupu;

– výškoměr musí vypnout motor ve výšce 100 metrů;

– čas chodu motoru je maximálně 30 sekund, což se započítává do maximální doby letu, který je 5 minut 30 sekund (330 sekund);

– čas chodu motoru kontroluje pomocník nebo časoměřič;

– motor musí být vypnut po 30 sekundách, i když model nedosáhl výšku 100 metrů;

– model startuje z ruky.

– započítávaný výsledek je součtem tří nejdelších letů z 6 možných startů

Classic Texaco (klasické Texaco)

– kategorie byla navržena tak, aby podporovala stavbu a létání s velkými modely, které se účastnili historických vytrvalostních soutěží sponzorovaných společností Texaco Oil Company v polovině 30-tých let 20. století;

– soutěžit lze s motorovým modelem v originální velikosti, navrženým před rokem 1939;

– pohon je originálním benzínovým motorem s jiskřivou svíčkou, který byl vyroben před rokem 1942;

– detonační motory, motory se žhavicí svíčkou, transformované motory a škrticí klapky jsou zakázány;

– povolené jsou moderní ventilové jehly, tlumiče, a omezovače přívodu vzduchu – požadované je RC ovládání vypnutí motoru kvůli bezpečnosti;

– palivo musí být jen benzín nebo benzen;

– objem palivové nádrže nesmí být větší než je maximální dovolená kapacita přídělu paliva v závislosti na hmotnosti modelu, jak je uvedeno v tabulce;

– nádrž musí být umístěna tak, aby bylo možno její obsah snadno kontrolovat;

– pořadatelé při přejímce modelů model zváží, přeměří objem nádrže a zaznamenají objem nádrže do letové karty. Tento záznam ověří podpisem;

– příděl paliva pro Classic Texaco je 1cm3 na každých 100 gramů hmotnosti modelu;

– hmotnosti modelů se zaokrouhlují k nejbližšímu násobku 100 gramů takto:

 

hmotnost              cm3 paliva                 hmotnost                    cm3 paliva

0 – 649                 6 cm3                          2350 -2449                 24 cm3

650 – 749              7 cm3                          2450 – 2549                25 cm3

750 – 849              8 cm3                          2550 – 2649                26 cm3

850 – 949              9 cm3                          2650 – 2749                27 cm3

950 – 1049          10 cm3                          2750 – 2849                28 cm3

1050 -1149         11 cm3                          2850 – 2949                29 cm3

1150 -1249         12 cm3                          2950 – 3049                30 cm3

1250 -1349         13 cm3                          3050 – 3149                31 cm3

1350 -1449         14 cm3                          3150 – 3249                32 cm3

1450 -1549         15 cm3                          3250 – 3349                33 cm3

1550 -1649         16 cm3                          3350 – 3449                34 cm3

1650 -1749         17 cm3                          3450 – 3549                35 cm3

1750 -1849         18 cm3                          3550 – 3649                36 cm3

1850 -1949         19 cm3                          3650 – 3749               37 cm3

1950 -2049         20 cm3                           3750 – 3849               38 cm3

2050 – 2149        21 cm3                           3850 – 3949               39 cm3

2150 – 2249        22 cm3                           3950 – 4049               40 cm3

2250 – 2349        23 cm3                           4050 – 9999               40 cm3

 

– před startem může být motor v chodu a nádrž se může doplnit na přidělené maximum při běžícím motoru;

– všechny modely v kategorii Classic Texaco musí startovat ze země (ROG);

– započítaný výsledek je nejdelší čas letu modelu z 3 startů s neomezeným časem letu.


Ve formátu pdf stahujte: Nové kategorie pro ME 2018