Neratovický historik 2018

To to letí … Již 6. ročník soutěže Neratovický historik uspořádal v sobotu 12. 5. 2018 RC Modelklub Neratovice. Tato soutěž se již tradičně létá podle pravidel klubu SAM 95 a tento rok se létaly kategorie CRC Open, CRC Sport 400 a BRC-E-W. Počasí bylo nádherně teplé a slunečné, vítr téměř žádný, letiště čerstvě posekané, okolní pole bez bahna a kaluží a chřest na nich přikrytý plachtami. Na základě zkušeností z předchozích ročníků jsme se i letos rozhodli pokračovat v nízkorozpočtovém režimu pořádání soutěže. Co to znamená? Nevybíráme startovné a tím alespoň trochu kompenzujeme skutečnost, že na našem polním letišti nedokážeme zajistit občerstvení. Celkově se soutěž vydařila a v jejím průběhu panovala dobrá nálada a celková pohoda. Děkujeme za účast reprezentačním týmům z Kamenných Žehrovic (Vladimír Kostečka a Ladislav Vyskočil) a Mělníka (Jan Zelenka a Ivan Šebánek) a také již tradičním účastníkům naší soutěže Josefu Hejskovi a Karlu Vitnerovi, kteří opět vážili dlouhou cestu k nám. Sluší se poděkovat celému pořadatelskému sboru, jehož zásluhou proběhla soutěž hladce a bez zbytečných prostojů. Ceny vítězům věnovaly jako tradičně firmy PELIKAN DANIEL a Star Pila.

Výsledky


CRC Sport 400 (7 soutěžících)
1. Josef Hejsek (Airfoiler)
2. Jiří Hvězda (Asteroid)
3. Lukáš Hrstka (Blazer)

CRC Open (8 soutěžícíh)
1. Jiří Hvězda (Raketa)
2. Antonín Pavlas (Amazoom)
3. Ladislav Vyskočil (Ichabod)

BRC-E-W (4 soutěžící)
1. Karel Vitner (Sokol 465)
2. Jiří Hvězda (Sokol 465)
3. Jan Zelenka (Red Rumpus)