Motto: nelogičnost! Aneb pár vět z pravidel SAMů

1. Class AB OTMR – Old Timer Gas LER (Limited Engine Run – omezená doba chodu motoru).


Maximální povolený zdvihový objem pro všechny použité motory je 4,9 cm3 (= 0,30 krychlového palce).
Jsou přípustné: motory s datem vzniku před rokem 1957, v případě motorů s kluznými ložisky s datem vzniku před rokem 1960.

Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané.

Přeplňované motory, motory přeplňované turbodmychadlem, laděné rezonanční výfuky a upravené sací potrubí jsou zakázány. Repliky motorů schválené kluby SAM jsou připuštěny za stejných podmínek jako motory originální. (Kde je ten seznam publikovaný?)

Motory s jiskřivou zapalovací svíčkou (zážehové) s mechanickým přerušovačem, palubní baterií, cívkou a zapalování s transistory (Co to znamená?), jsou povoleny.

Konverze motoru se žhavící svíčkou na motor s jiskřivou zapalovací svíčkou není dovoleno.

2. Class C OTMR – Old Timer Gas LER (Limited Engine Run – omezená doba chodu motoru)


Jsou přípustné motory s datem vzniku před rokem 1957, v případě motorů s kluznými ložisky s datem vzniku před rokem 1960.

Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané.

Přeplňované motory, motory přeplňované turbodmychadlem, jsou zakázány laděné rezonanční výfuky a upravené sací potrubí jsou zakázány.

Repliky motorů schválené kluby SAM jsou připuštěny za stejných podmínek jako motory originální. (V České republice není žádný seznam zveřejněn?).

Motory s jiskřivou zapalovací svíčkou (zážehové) s mechanickým přerušovačem, palubní baterií, cívkou a zapalování s transistory (Co to znamená?) jsou povoleny.

Zdvihový objem zážehových motorů s datem vzniku před rokem 1950 je 5,0 až 20 cm3 (= 0,301 až 1,20 krychlového palce). Zdvihový objem pro zážehové motory s datem vzniku po roce 1949 je 5,0 až 10,65 cm3 (= 0,301 až 0,65 krychlového palce). Konverze motoru se žhavící svíčkou na motor s jiskřivou zapalovací svíčkou není dovoleno.

3. NMR 2,5 – Nostalgia Gas LER


Je povolen jakýkoli zážehový motor, motor se žhavící svíčkou s příčným vyplachováním, nebo detonační motor se zdvihovým objemem do 2,49 cm3 (=0,152 krychlového palce) vyrobený do roku 1961.

Tlakované palivové nádrže jsou povoleny.

Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané.
Laděné rezonanční výfuky, nebo výfuky zvyšující výkon, jsou zakázané.

4. NMR – Nostalgia GAS LER


Je povolen jakýkoli motor se žhavící svíčkou s příčným vyplachováním, nebo detonační motor s objemem válců 2,50 až 10,65 cm3 (= 0,153 až 0,65 krychlového palce), nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou (zážehový) s objemem válců 2,50 až 20,00 cm3 (= 0,153 až 1,20 krychlového palce), vyrobené před rokem 1961.

Tlakované palivové nádrže jsou povoleny.

Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané.

Laděné rezonanční výfuky, nebo výfuky nebo výfuky zvyšující výkon, jsou zakázané.

5. TEXACO


Motor se může použít originální, nebo replika. Dále je povolený jakýkoliv motor ze žhavící svíčkou nebo detonační do zdvihového objemu válců 10,65 cm3 (= 0,65 kubického palce), nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou (zážehový) vyrobený před rokem 1950 se zdvihovým objemem válců do 20 cm3 (= 1,20 kubického palce). Řízení otáček je povoleno. Z
bezpečnostních důvodů je povinné rádiem ovládané nouzové vypnutí motoru.

Motory se žhavící svíčkou přestavěné na jiskřivou svíčku nejsou povoleny. Použití motorů, původně se žhavící svíčkou, konvertovaných na dieselové, je povolené.


To, co jste si přečetli výše (šedivé písmo) je výtah z Evropských pravidel pro roky 2017-2020, které převzaly i oba české SAMy do svých pravidel.

• Jediný prvek, který je pro všechny motory zakázaný, je vratné vyplachování (v pravidlech uvedeno jako vyplachováním typu Schnürle).

Nyní se budu věnovat tomu, co je zakázané, a v pravidlech každé kategorie opakované (v matematice bývá zvykem, pokud se některý prvek opakuje, tak se vyčleňuje před závorku):

• Vyplachováním typu PDP, poprvé bylo použito na MS upoutaných modelů 1960 v Budapešti. Italský pilot Ugo Rossi si vylepšil motor Super Tigre s příčným vyplachováním přidání dvou malých kanálů vedle kanálu přefukového a tím zlepšil plnění válce. U sériových motorů byl systém PDP poprvé použit u motorů HB 61 v roce 1961 což byl americký motor
Veco 61 vyráběný v licenci v NSR. Zkoušky s variantou PDP prováděla i fy. KaB

• Motory vyrobené do roku 1960 , jak povolují tato pravidla je nikdy nepoužívaly a proto ze zbytečné uvádět, že jsou zakázané.

• Výbrusy typu ABC nebo AAC. Zde se jedná o materiálové složení pístu a vložky. Také tyto výbrusy se začaly v motorech uplatňovat po roce 1970. O jaký výbrus se jedná, odborník zjistí , jen pokud je motor rozebraný, nebo pohledem do výfukového kanálu. Pokud není vůle dělat kontrolu modelů, tak kontrola motorů by byla ještě více náročnější.

• Pro zajímavost: Replika motoru Buš 10 vyráběná fy. Jaroslava Rybáka má provedení výbrusu ABC! Originální motor měl výbrus „černý“. I když na amerických stránkách SAMů je tento motor uznán jako replika, podle výše uvedených pravidel, nesmí v některých kategoriích v evropském SAMu létat!

• Přeplňované motory, motory přeplňované turbodmychadlem, přeplňovaný modelářský motor pro letecké modelářství se nikdy od roku 1930 až do roku 2017 nevyráběl. Ani nebylo publikováno, že se o takový motor někdo pokusil. Přeplňování modelářského motoru turbodmychadlem je utopie některých činovníků, kteří neznají jeho princip. ( u automobilových
turbodmychadel jsou otáčky rotoru mezi 50-100 000/ minutu).

Laděné rezonanční výfuky a upravené sací potrubí jsou zakázány. Do roku 1960 se žádné výfuky na modelářských motorech nepoužívaly. Tlumiče hluku se začaly používat až v průběhu 60 tých let pro upoutané akrobatické modely. Později (na nátlak zákonodárců) byly takovými tlumiči vybavovány modelářské spalovací motory postupně všech kubatur.

V době, do které spadají motory používané ve výše uvedených kategoriích (maximálně do roku 1960 včetně), zakázané prvky zmiňované v pravidlech SAMů nebyly zavedeny v konstrukci těchto motorů. Je zbytečné je v pravidlech uvádět!

Upravené sací potrubí – pokud se jedná o nástavce nad karburátor, nebo sací otvor, které výkon motoru nezvýší, jen zabraňují výstřiku paliva, není problém požádat soutěžícího, aby doložil, že byl takto vybaven při výrobě jeho motor. Pokud nedoloží má smůlu. Pokud ovšem bude vůle dodržovat pravidla.

Zapalování s transistory je povoleno u kategorie OTMR C. Není vysvětleno, zdali se jedná o tranzistorové zapalování s Halovou sondou, nebo tranzistory sloužící jen k ochraně cívky!

• Texaco – je umožněno použít nejmodernější motory, které jsou v současnosti k dostání. Z tohoto důvodu v jednom případě povolit konverzi a ve druhém jí zakázat je hloupost.

Mladějov na Mor.
24. 5. 2017
Jan Kypta