Mistrovství historických modelů ČR – 2019

Vážení kolegové,

 nejdříve chci poděkovat těm, kteří se již přihlásili a také těm co vznesli své dotazy. Den „D“ se se přibližuje a očekáváme další přihlášky. Uzávěrka přihlášek 23. 7. 2019 do 24.00 hodin!

 Dále tak rovnou odpovím, co Vás zajímá.

– Přihlášky je možné zaslat jakkoli nebo osobně předat některému z členů výboru SAMu.

Forma přihlášky – zpracujte podle vzoru, který najdete na webu SAMu95 / MČR.  Ještě jednou upozorňuji, že je potřeba vyplnit: Jméno soutěžícího, klub za který létá(nebo místo odkud je). Dále uvést jméno modelu, rok vzniku modelu, jeho konstruktéra a stát vzniku.  Dále požadujeme uvést, zdali je model v měřítku 1:1 nebo uvést poměr zvětšení nebo zmenšení. Nezapomeňte uvést do jaké kategorie model přihlašujete, a na jaké frekvenci (kanálu) budete létat.  U modelů se spalovacím motorem napište i značku motoru a jeho obsah v ccm.

U modelů, které mají předepsáno zatížení nosné plochy ( křídla),  žádáme uvést údaj  plochy křídla v dm2 a zároveň uveďte hmotnost modelu.

– Ubytování je na každém, jak si jej zařídí. O možnostech jsme již psali.

– Začátek soutěže  plánujeme 23. 8. v 09:00. V následujících dnech bude začátek /briefing/ od 9:00.

– Obědy a večeře se nahlásí den předem pořadateli. Snídaně a ostatní mlsotu zajistíme v klubovém stánku.

– Také jsem dostal dotaz na plošné zatížení v kat. NMR, v pravidlech je tato definice: Minimální plošné zatížení musí být nejméně 173 g/cm3 (=100 uncí na kubický palec zdvihového objemu motoru). V případě že mám obsah  motor 2,5 cm3 , je minimální hmotnost modelu  432 gramů.   (173x 2,5 = 432)

– Ještě co se týká pravidel. V poslední době je největší nešvar  NEDODRŽENÍ plošného zatížení. Asi právě z důvodů absence kontrol. To, že chceme takové kontroly provést, není nic jiného, než zajištění stejných podmínek všem soutěžícím.

– Nezapomeňte dokumentaci ke svým strojům.

– K připojení nabíječek zajistíme místo a 230 V mimo budovy ( hledisko bezpečnosti).  Nedávno jsem zažil výbuch a ohnivou kouli z lipol-baterie.

– Rozdělení kategorií se uskuteční dle zveřejněného harmonogramu. Možná úprava by nastala pokud se některá kat. neotevře. Tato změna bude zveřejněna po uzávěrce přihlášek.

– Kdo přijede poprvé na MČR by se měl nahlásit na místě organizátorům. Pomůžeme se vším.

Závěrem:

 Žádám Vás , nenechávejte přihlášení na poslední chvíli. Od července bude na webu SAM95  tabulka : jména přihlášených a kategorie do které se hlásí.

 Kdo bude ochoten pomoci, třeba jako časoměřič ať se také včas ozve.

Pokud budete mít nějaký dotaz, tak mi zavolejte nebo napište – tel: 776776999 klubový e-mail: pilotsam@seznam.cz

Za organizátory Vás zdraví Roman Fousek