Malý komentář k pravidlům

Vážení pánové,

jako „spolupachatel“ pravidel pro MČR SAMů považuji za důležité napsat pár bodů:

Pravidla pro MČR SAMů jsou určena jen pro Mistrovství ČR, tedy pro jednu soutěž v roce. Podíleli jsme se na nich zhruba polovinou SAM 95 a polovinou SAM 78. Vše jsme dojednali na schůzce v Kuřimi. Ano, pravidla (pro RC kategorie) vycházejí z evropských pravidel – je ale nutno podotknout, že i přes neúčast zástupce SAM 95 v komisi tvůrců pravidel (za ČR je jediným členem oprávněným hlasovat prezident SAM 78 Zdeněk Hanáček) byla většina návrhů na změnu pravidel pro ME SAMů zaslaná za SAM 95 přijata. Kdo má zájem, toho rád seznámím s podrobnostmi návrhů za SAM 95 i všech ostatních států.

Zpět k pravidlům pro MČR: Zvětšování či zmenšování modelů je záležitost, která je umožněna již dávno. Při veškerém zvětšování a zmenšování ale musí zůstat tvary a proporce modelu (včetně profilu křídla – POZOR – v pravidlech SAM 95 lze dokonce profil měnit!) tak jako u originálu. Nelze tedy přidávat žebra pro zpevnění konstrukce křídla, ocasních ploch nebo trupu. Takový model neodpovídá pravidlům. PODOTÝKÁM, ŽE ZVĚTŠOVÁNÍ A ZMENŠOVÁNÍ NENÍ POVOLENO U ŽÁDNÉ KATEGORIE VOLNÝCH MODELŮ, Z RC KATEGORII PAK NENÍ POVOLENO U KATEGORII ARC-A2 A  ELEKTRORUBER (elektrogumák). Ve všech těchto případech by při zvětšení či zmenšení modelu byla charakteristika původního modelu úplně mimo.

Povolené či zakázané stavební materiály: Snad se nikdo nechceme dožít soutěží s něčím takovým – https://hobbyking.com/en_us/duraflytm-retro-series-junior-1100mm-pnf.html/?___store=en_us

Nebo si chcete historika vylaminovat do negativní formy s probarveným křídlem? Ale fuj… L

Modely v dobách, které nás zajímají, byly dřevěné. Proto prosím žádný uhlík a podobné moderní materiály. A to ani skrytě. Moderní materiály jsou povoleny jen pro potah a na zhotovení tvarových krytů (např. laminátový kryt motoru namísto plechového). V Itálii, Belgii a dalších zemích už děti a mládež mají zakázánu práci s laky a barvami s obsahem organických rozpouštědel, zůstávají tedy jen různé nažehlovací materiály. Čistě z mého pohledu –  třeba nažehlovací fólie Oracover se nevyrábí jen transparentní (jsou ale nejlehčí…L), existuje spousta odstínů fólie vzhledově podobnější potahu původních modelů. Ono i často používaný Vlies je moderní materiál, chceme-li jít do důsledků.

VOLNÉ MODELY:

Změny u kategorii volných modelů prosím nejsou nějak tragické. Větroňů se netýkají vůbec, tato pravidla jsou v SAM 95 i 78 řadu let stejná a zůstávají nadále. U modelů s gumovým motorem v zásadě jenom došlo k odlišné specifikaci kategorie, které ten který model odpovídá. Nově je jediný parametr pro odlišení rozpětí bez vzepětí – do 920 mm a nad 920 mm. Menší i větší modely mohou mít sklopnou vrtuli – pokud ji měl původní model, mohou ale mít i pevnou vrtuli, pokud si na ni modelář netroufne např. vzhledem k pracnosti či složitosti. Pokud měl model původně pevnou vrtuli, sklopnou mít nemůže. Menší modely v době vzniku podle pravidel obvykle jinou než pevnou vrtuli stejně neměly. U většího modelu s pevnou vrtulí při současné kvalitě gumy TAN II zase lze (vzhledem k tomu že průřez gumového svazku je pravidly omezen jen max. průřezem svazku původního modelu) docílit doby chodu gumového motoru dosahujícího téměř měřeného maxima. Osobně mi přijde spravedlivější, když spolu soutěží zvlášť menší modely okolo 50 – 90 cm rozpětí a zvlášť modely s rozpětím výrazně přes 1 metr (třeba Wakefieldy). BV-2 (původní sklopky) se v minulosti potýkala s nezájmem – na MČR v r. 2016 létali 3 soutěžící, v r. 2015 jen 1 soutěžící, v r. 2014 pak 3 soutěžící. Berte na vědomí také to, že pro MČR je doba vzniku původního modelu do konce r. 1954 (= před r. 1955), a v té době ještě sklopné vrtule určitě nepřevažovaly.

Pravidlo o min. účasti 5 modelů (respektive přihlášení min. 5 modelů do uzávěrky) může být diskriminační pro některé kategorie. Ale: Při MČR lze soutěžit v každé kategorii s 2 modely, při tomto počtu tedy budou na stupních vítězů stát vždy 3 soutěžící. Pořadatel jim všem na krk pověsí medaile, předá diplom, věcné ceny…. a tohle všechno (obvykle pořízeno účelově na konkrétní MČR – např. medaile či plakety s rytinou, potiskem atd.) mu nezbude nevyužité a obvykle nepoužitelné pro další akce. Osobně jsem proti vyhlašování vítěze v kategorii, kde létal sám jeden soutěžící. Mistr ČR za účast a za startovné?

RC modely:

Zvětšování a zmenšování souvisí především s používáním elektropohonu. Před „X“ roky jsme na elektropohon u letadel koukali jako na alternativu ke spalovacímu motoru, dnes tento druh pohonu převažuje. Zásluhu má jednak technický vývoj v oblasti elektropohonu, jednak stále častější nemožnost provozu spalovacího motoru kvůli hluku v dané lokalitě, a někdy (často) také pohodlnost modelářova. Motorový model se spalovacím motorem jsi postavil jen tak velký, jaký ti umožnil motor, který jsi měl k dispozici, a taky co dovolovala soutěžní pravidla té které kategorie. A u „spalovacích“ kategorii v rámci SAM je tomu tak doposud. Moje paměť a aktivní kariéra létání s historiky nesahá až k počátkům SAM, ale např. pravidla kategorii OTMR a NMR všech kubatur se od začátku nemění (s výjimkou přerozdělení dle kubatur). Naopak u „elektrických“ kategorii jsou snahy o změny i konkrétní změny pravidel neustále. Protože u elektropohonu zle přizpůsobit pohon k modelu – oproti spalovacímu motoru, kde pro soutěžní létání obvykle přizpůsobujeme model motoru.

Příklady:

Pro kategorii NMR – 2,5 můžu použít motor o max. kubatuře 2,49 cm3 (detonační či žhavík) který vznikl do r. 1961, a postavit model vzniklý do r. 1957. Ten musí vážit min. 173 g/1 cm3 motoru. To je mimochodem skoro „nepostavitelné“ – obvykle vyjde model těžší. Doba chodu motoru je 18 s, měřené maximum 360 s. Bez pomoci termiky to nejspíš nenaletíš. Mám důvod zvětšovat model, když mi dvaapůlka min. 60 let stará bez laděného výfuku už prostě víc nepůjde? Asi ne, protože větší model bude také těžší.

Nebo např. kategorie OTMR-AB – motor musí mít max. 4,9 cm3, lze použít motor s jiskrovým zapalováním cívkou (doba chodu motoru 35 s), detoňák (podle roku vzniku doba chodu motoru 35 s nebo 23 s) i žhavík (doba chodu motoru 23 s). Minimální plošné zatížení je 30,5 g/dm2, což je obvykle hodnota která vyjde jen při velmi pečlivé stavbě a výběru materiálu. Pro motor „žhavík“ musí mít navíc model minimálně 8,85 dm2 plochy křídla na 1 cm3 motoru. V souvislosti s výše zmíněným min. plošným zatížením jsou tím kompenzovány vyšší výkon a nižší hmotnost „žhavíka“ (nepotřebuje těžkou cívku + baterii) proti „jiskrovému“ motoru. Je na volbě modeláře, který motor použije pro ten který model.

Oproti tomu elektromodely (třída 400 i Open) mají plošné zatížení jen 24,4 g/dm2, tedy výrazně méně než „spalováky“. A je to méně jak pro stoupavý let na motor, tak pro kluz bez motoru.

U třídy „400“ se nabízí porovnání se „spalovací“ kategorii ½ A Texaco. Modely jsou cca. stejně velké, i u kategorie ½ A Texaco je min. plošné zatížení jen 24,4 g/dm2, u obou je předepsán +/- jednotný pohon. Pro tyto dvě kategorie se modely spíše zmenšují, původních ve vhodné velikosti pro stavbu v měřítku 1:1 tolik není.

U kategorie OPEN je jediným technickým omezeným typ baterie – obvykle dvoučlánek LiPo. U pravidel SAM 95, evropských pravidel i pravidel pro MČR SAMů došlo od začátku letošního roku ke zkrácení doby chodu motoru při soutěžním letu. Co udělá modelář „koumák“ při své touze zvítězit? Chce-li létat s doposud úspěšným modelem, který vždycky létal v motorovém letu na hranici (občas i za ni) viditelnosti, pořídí si zvenčí stejný elektromotor jaký používal doposud , jen s menším počtem závitů na kotvě, nebo vrtuli s jiným průměrem či stoupáním (nebo vše dohromady), k tomu regulátor s vyšší proudovou zatížitelností a na závěr nejmodernější dvoučlánek Lixx, který má oproti loňskému zase o něco větší proudovou zatížitelnost. Výsledkem bude stejná výška dosažená s modelem při motorovém letu. Dnešní možnosti elektropohonu jsou takové, že v Maďarsku nebo na Slovensku se pro tuto kategorii staví modely s rozpětím 3,5 metrů! Jedná se o italský Ciclone či maďarský Pelikan, který v původní velikosti měl rozpětí cca. 1,6 m.  Lixx akumulátor se zaručeným zatížením 70 C dá při kapacitě 5000 mAh přes 300 A proudu, a to je příkon okolo 2 kW, který by i pro takového obra měl být dostatečný. Nicméně sám jsem zvědavý, jak takový model projde technickou kontrolou na letošním ME na Slovensku v Nitře, kde mám být provedena 100% kontrola technických parametrů všech přihlášených modelů. Bude se vážit, počítat žebra, kontrolovat poměrné zvětšení či zmenšení… .

Texaco – kategorie, kde se s pravidly v posledních letech taky hodně „šachovalo“. Téměř výhradně se používají současné detonační motory. V honbě za co nejdelším chodem motoru na přidělené palivo se tato kategorie stala tak trochu soutěží alchymistů, kteří vymýšlejí paliva zaručující co nejdelší dobu chodu motoru, a pomocníku sledujících model s dalekohledem, protože pilot už ho dávno nevidí. Vítězi ME 2013 a 2015 J. Ácsovi z Maďarska chodil motor na přidělené palivo 10 minut! Neměl tedy obvykle problém nalétat 30-ti minutové maximum. Pro letošní rok je příděl paliva poloviční, měřené maximum je jen 20 min., hodnotí se ale dva lety ze tří. Doposud stačilo letět jedno maximum a pak se večer rozlétávat třeba i přes hodinu. Někdy se při dosažení maxima v „kvalifikaci“ jednalo o náhodu či štěstí. Osobně si myslím, že tato úprava způsobí odlišnou taktiku než doposud už od volby typu a velikosti modelu po průběh motorového letu při soutěži. V dávné historii se tato kategorie létala s benzínovými motory s velkými modely, palivo bylo také přiděleno dle hmotnosti modelu, ale celý příděl paliva musel stačit na spuštění motoru, jeho případné seřízení a let. V loňském roce byla snaha tuto staronovou kategorii (nazvanou Texaco Antique – létá se např. v USA, v Itálii) zařadit do programu ME, nestalo se tak.

Elektroruber (elektrogumák) – pravidla tak jak platí od začátku (poprvé se létala v r. 2013 na ME v Maďarsku) jsou postavena na základě maďarské kategorie, včetně jednotného elektromotoru a předepsaného max. průměru vrtule. Těch 8“ průměru vrtule moc neodpovídá velikosti vrtule u původních modelů s pohonem gumovým svazkem, na druhou stranu malá vrtule moc neumožňuje „experimentovat“ s vrtulemi jako takovými a jednotný pohon je pak o něco spravedlivější. Od letošního roku bylo navýšeno min. plošné zatížení na 20 g/dm2. 15 g/dm2. Bude správnou volbou stavba menšího modelu pro větší dosaženou výšku při motorovém letu nebo budou stávající modely dováženy větší a výkonnější pohonnou baterii?  I u nás v rámci SAM 95 se již dříve elektrogumáky létaly, i když s jinými motory a vrtulemi.

ALOT – tato kategorie se mi jeví jako jedna z nejspravedlivějších. Jednotná max. doba chodu motoru a dosažená výška nastavuje (skoro) stejné výchozí podmínky pro všechny. Při max. výšce motorového letu lze létat i s menšími modely. Pohon je libovolný, spalovák (i současný) nebo elektra.

OTVR – větroně – jediná kategorie, kde dosažený výkon (výška) nezávisí na pohonu. Zamezením používání vlečných háčků ovládaných RC soupravou se kategorie přiblížila zpět k původnímu létání s volně létajícími větroni do r. 1950.  Jako obdoba byla od letošního roku zavedena nově OTVR-A2, která je sestavena kompletně dle stávajících pravidel SAM 95.

Výše uvedené prosím berte jen jako můj komentář, nejedná se o návrh nebo změnu pravidel.

 

Miroslav Dvořáček – sportovní referent SAM 95