Lánský jarní historik 2016

Sobota 23. dubna 2016

Termín pro soutěž se plánuje dlouhodobě a počasí si nejde předplatit. Předpověď byla pro tento víkend velice nepříznivá. Po zahájení jsme proto ihned začali soutěžní létání.

Vše se rozjelo podle plánu. Třináct soutěžících létalo s dvaadvaceti modely. Létání a organizaci zajišťoval Vláďa Valenta za přispění nejméně deseti členů, jak z lánského tak samáckého klubu.

Sedm soutěžících bojovalo v kategorii Nostalgie 60. Byl to dobrý nápad tuto kategorii zavést pro atraktivnost, kdy modely nelétají zas až tak vysoko a čas letu modelu je přiměřený pro sledování. Velice důležitá povinnost je ale přistání do vymezeného prostoru, což je celá letová plocha. Pokud model přistane mimo plochu, i když s dobrým časem dostane za let nulu. Přesvědčil se o tom jednou G. Bulín přistáním mimo plochu a nalétaná čtyři maxima mu stačila pouze na čtvrté místo.  Pořadí prvních tří míst obsadili tradiční motoráři: M. Dvořáček, J. Macháček a  J. Netáhlo.

V kategorii Atom se bojovalo přímo na ostří „vrtule“, když P. Svobodovi chyběla jedna vteřina, aby se mohl zúčastnit společně s P. Pánkem a K. Ošmerou v rozlétávání. Společným startem se rozhodovalo o vítězi.  Model P. Pánka byl po třech minutách motorového letu hodně vysoko, ale model K. Ošmery pozvolným o minutu delším chodem motoru dolétl do stejné výšky, ale rozhodl kluz, kdy model Karla Ošmery přistál o chvilku později a zvítězil.

Jako jediný zástupce lánského klubu v kategorii Classic byl F. Brož, obsadit druhé místo, před třetím M. Dvořáčkem. Vítězem s plným počtem časů se stal J. Netáhlo. Na dalších místech s malými rozdíly skončili V. David a J. Veinfurt.

Čtyři soutěžící s bojovali v  kategorii Texaco, kde rozdílem sedmi vteřin jako třetí skončil J. einfurt před M. Macků. Podobně, rozdílem pěti vteřin zvítězil , jako jediný zahraniční účastník Ulf Mett, před P. Pánkem. Smůlu měl Ulf Mett při třetím startu, když model přestal vidět ve výšce, i přesto, že ho sledovali dalekohledem. Vl. Kosečka, který jako tlumočník, asistent a časoměřič Ulfa Metta, se pak snažil model nalézt v okolí Lán, ale marně. Během vyhlašování výsledků přišla ale radostná zpráva, že model našel V. Živný v Tuchlovicích v polích u křížku, což je asi čtyři km od lánského modelářského letiště.

Vyhlášením výsledků, předáním diplomů a medailí, jsme sobotní létání skončili. Po úklidu letiště všichni odjeli a zamkla se závora, začalo pršet. Zase jsme měli kliku, snad vydrží počasí i na neděli.

Neobyčejný dík modelářům lánského klubu i ostatním, kteří se podíleli na organizaci a zajištění sobotní akce, obzvlášť pak Daně Pickové za výpomoc při občerstvení pro soutěžící, pořadatele i přihlížející.

Neděle 24. dubna 2016

Noční dešťová přeháňka sice byla pryč, ale rychlost větru nebyla příznivá pro létání s modely poháněnými elektromotory. Některé modeláře počasí odradilo a nepřijeli. Větrné poryvy a teplota něco nad nulou. Na zahřátí jsme rozdělali oheň a vyčkali, zdali vítr nezeslábne.  Zkouškou letu se čtyřstovkou, jsme zjistili, že by to šlo, model pronikal s motorem proti větru, při kluzu si i zakroužil. A tak jsme začali. Někteří modeláři odjeli, létání v tomto počasu bylo na hranici možností a škoda rozbitého, nebo ulétlého modelu. Klobouk dolů před těmi co vydrželi.

V kategorii E-400 se zúčastnili pouze čtyři soutěžící. Docela se dařilo i v maximech a vítězem skoro se všemi maximy se stal J. Hesek před U. Mettem a F. Brožem. J. Fill to sice zkusil, ale jeho model zmizel za hranou letiště, naštěstí neporušen.

S modely v kategorii OPEN se dalo i za tohoto větrného počasí létat. Z jedenácti modelů přihlášených  vylétlo jenom osm. Kostečkův Gool sice vylétl, ale jenom pár metrů před sebe, tvrdě do země. O pořadí jsme se bili jak o život. Zvítězil Fr.Brož jenom o dvě vteřiny před J. Hejskem. Na třetím místě pak skončil V. Kostečka . Výšky po 30 vt. motorového letu byly dostačující, i termika se tam občas objevila. Hezké polétání. K jedné hodině se vítr natolik uklidnil, že jsme si prolétli cvičně i elektrogumáky. Škoda, že už jsme byli jenom dva. Tak snad příště.

Nakonec bylo hezky, ale to už jsme předali diplomy, medaile a pár cen, které nám věnoval obchod Pecka model.

Opět musím poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci, měření letů, udržováním  ohně na zahřátí, vždyť chvílemi poletoval sníh. Tentokrát nám v kuchyni vypomohla Petra Sedláčková s přítelem. Tím, že některé modeláře odradilo počasí, zbyly buřtiky i na ty, co se přišli podívat na dění na letišti.

Zbývá už jenom pozvání na Podzimní lánský historik 2016, který se uskuteční 10. a 11. září.

Franta Brož


Výsledková listina Lánský jarní historik 2016

Sobota 23. dubna 2016

Nostalgie 60

 1. Dvořáček Mir. – JX-0656 – 300 – 300 – 300 – 227 – 228 = 1 355
 2. Macháček Jar. – Zefír 55 – 300 – 262 – 220 – 300 – 228 = 1 310
 3. Netáhlo Jar. – JX-0656 – 297 – 220 – 210 – 265 – 300 = 1 295
 4. Bulín Gustav – Stomper – 300 – 300 – 0 – 300 – 300 = 1 200
 5. Brož Frant.v – Zefír 55 – 235 – 213 – 162 – 240 – 225 = 1 075
 6. Svoboda Petr – Zefír 55 – 216 – 196 – 167 – 91 – 174 = 844
 7. David Václav – Komet – 127 – 102 – 179 – 69 – 123 = 600

CRC-Atom

 1. Ošmera Karel – Junior – 600 – 600 – 600 = 1 800
 2. Pánek Petr  – Korzár – 600 – 600 – 600 = 1 800
 3. Svoboda Petr – JU-2 – 600 – 600 – 599 = 1 799
 4. Netáhlo Jar. – Vega 7 – 600 – 512 – 598 = 1 710
 5. Dvořáček Mir. – Junior – 600 – 492 – 530 = 1 622
 6. Findejs Jiří – Komár 2 – 493 – 475 – 490 = 1 458

CRC-Classic    

 1. Netáhlo Jar. – Vega 7 – 600 – 600 – 600 = 1 800
 2. Brož Frant. – Strato Streak – 462 – 570 – 600 = 1 632
 3. Dvořáček M. – Panddys wagon – 347 – 575 – 415 = 1 337
 4. David Vaclav – Jota – 590 – 431 – 303 = 1 324
 5. Veifurt Jiří – Merkurio – 503 – 252 – 520 = 1 275

Texaco    

 1. Mett Ulf – ETB 42 – 801 – 900 = 1 701
 2. Pánek Petr – ETHY – 900 – 796 = 1 696
 3. Veinfurt Jiří – Merkurio – 645 – 874 = 1 519
 4. Macků Mir. – Neptun – 782 – 730 = 1 512

Neděle 24. dubna 2016

E-400    

 1. Hejsek Josef – Vega 7 – 401 – 420 – 420 = 1 241
 2. Mett Ulf – ETB 42 – 301 – 235 – 420 = 956
 3. Brož Frant. – Fulmen – 266 – 318 – 255 = 839

CRC-Open

 1. Brož Frant. – Vega 7 – 600 – 600 – 577 = 1 777
 2. Hejsek Jos – Vega 7 – 600 – 575 – 600 = 1 775
 3. Kostečka Vl. – Asteroid – 317 – 600 – 338 = 1 255
 4. Mett Ulf – ETB 42 – 390 – 288 – 293 = 917
 5. Vyskočil Lad. – Ichabod – 369 – 250 – 270 = 889
 6. David Václav – Colossus – 122 – 135 – 182 = 439
 7. David Václav – Panter – 100 – 186 – 150 = 436