Lánský jarní historik 2014

Sobota 26. dubna byla od ranních hodin zahalena hustou mlhou. Pro mnohé i blouděním, ale všichni dorazili včas a v pořádku. Po přihlášení a upřesnění organizace létání se nebe vyjasnilo. Jediný problém nastal, když se model dostal až do mraků. Počasí se velice vylepšilo a termiky bylo na rozdávání. V kategorii Atom, kde létalo šest modelů, jako jediný nalétal maximum s modelem F. Dvořáka jeho syn Libor. Ostatní měli alespoň dvě maxima. Smůla potkala J. Macháčka, když model přestal vidět a tento zmizel z dohledu. V kategorii Texaco, se sedmi přihlášenými odlétalo pouze pět modelů, z toho pouze jednou dokázal J. Veinfurt  letět maximum, když jeho druhému letu chyběly 34 vteřiny do maxima. To mu i tak stačilo na vítězství. Kategorii Classic s devíti modely dolétalo jenom sedm modelů. Já, při prvním letu jsem svůj model přestal vidět, osvědčený sestupný manévr se změnil ve střemhlavý let a model skončil v lese. Dohledání proběhlo za pomoci Z. Synka, který model našel. Přesto, že ani čtvrtý start nerozhodl o pořadí, bylo rozlétávání  čtyř modelů. Viditelnost byla dobrá stejně jako termika a rozhodnutí padlo po 16 min. 52 vt. vítězně pro Libora Dvořáka. Po sečtení výsledků, byly všem zúčastněným, jak modelářům, tak časoměřičům a organizátorům předány plakety, vítězům  diplomy a ceny od sponzorů  Classic models a Pecka modelář.  Dobrá zpráva přišla emailem na mklany, že se našel model  v lese  Na starém zámku  v Rynholci.  Ihned jsme pro něj zajeli a v neděli předali kamarádům  pro J. Macháčka, téměř nepoškozený, pouze motor vylomený, ale vrtule nepoškozená. Děkujeme tímto poctivému nálezci z Rynholce.

Neděle 27. dubna v lehce pošmourném oparu začala soutěží  Hromadným startem, které se zúčastnilo šest soutěžících. Poruchou na řízení modelu dolétal Miloslav Hořava. V prvním kole získal Libor Dvořák pouze 2 body, jinak v ostatních byl nejlepší. Ve třetím startu se podařilo všem soutěžícím nalétat maximum. V těsném sledu byl i Vladimír Kostečka, který byl ve startech pouze třikrát druhý, jinak plná maxima ho zařadila společně s Liborem na první místo. Rozlétávání odmítli. V mezikolech se volně létaly ostatní kategorie. Ve čtyřstovkách se sešlo deset soutěžících, ale pouze devět létalo. Jediný kdo nalétal maxima byl L. Dvořák před Štefanem Petrušem. Pěknou díru do země udělal model Standy Kraibicha, když mu shořel regulátor, čímž nebyl napájen přijímač a elektroinstalace se spekla. Naštěstí model skončil mimo plochu letiště a nikoho nezranil. Nejvíce soutěžících bylo v kategorii Open. V seniorech nalétali tři soutěžící po třech maximech a rozhodoval čtvrtý start. Vítězství si odnesl Ladislav Vyskočil před Mirkem Macků a Václavem Sýkorou. Samostatně soutěžili i dva žáci z Lipenské party, Vojta Šimko a Adam Laburda. Svými výkony by se klidně mohli zařadit i mezi dospělé. Poslední kategorií jsou elektro-wakefieldy. Snažíme se přejít od motorů stejnosměrných s převodovkou na motory střídavé, a proto chceme od příštího roku jednotný motor: HIModel A2208/23  800KV.  Přes dosavadní různost motorů jsem já s modelem odlétal všechna maxima a zvítězil a to i díky tomu, že některé modely nepřistály na plochu letiště, i když už dosáhly maxima a tím byl let za 0 bodů. Dolétaly se poslední starty, sečetly se výsledky, rozdělily se památeční plakety, diplomy a sponzorské ceny od Classic models a Pecka modelář.

Děkuji za pomoc při organizaci a zdárném průběhu obou soutěžních dnů, hlavně členům MK Lány.

                                                                                                                 Fr. Brož