Lanškroun – Sázava 5. 7. 2014

Dovolte mi napsat pár řádek k soutěžnímu polétání v Lanškrouně – Sázavě dne 5. 7. 2014. Na soutěž se přihlásilo 29 soutěžících. Prezentovalo se 23. Nejvzdálenější účastníci, Ing. Petrila a MUDr. Smolko PhD. mají bydliště ještě několik desítek km za Prešovem a do Sázavy najeli téměř 600 km. Nejstarším soutěžícím byl Zdeněk Raška. Na druhém pólu byli Jiří Krejbich s Martinem Mádle.
Letiště v Sázavě připravil Alois Hrabáček a všichni si můžete udělat vlastní názor na jeho kvalitu z uveřejněných fotografií.

V jednotlivých kategoriích se přihlásilo a soutěžilo:

Clasic  … 4 … 4
Atom … 4 … 4
ARC A-2 … 3 … 3
ARC … 13 … 12
½ Texaco … 2 … 2
Texaco … 13 … 7
E-400 … 12 … 10
E – Open … 14 … 11

Kam „historici“ spějí, si může každý udělat vlastní úsudek. Současně se soutěží historiků se konala hned vedle startovišť pouť. Možnosti ochutnávat různé laskominy využila většina soutěžících. Ti, co k přespání využili ubytování na letišti ve Starém Městě důsledně využívali k předletové přípravě, tak i poletovému rozboru místní restauraci. Ale i o tom se snad dozvíme více z pera samotných soutěžících, kteří přislíbili, že o soutěži napíši příspěvky, abychom se s Lojzou Hrabáčkem moc nevychválili. Velké poděkování zaslouží Jan Týc, který celou soutěž nafotil a odkaz je na připojené adrese. V neděli se velká skupina přemístila do Olomouce, kde pořádal soutěž historiků Karel Kotrla a jak jsem zjistil, tak i zde byli úspěšní. Jen pro zajímavost. Podařilo se domluvit setkání s panem Ing. Holišem, který byl v padesátých letech spolupracovníkem Ing. Pospíšila. V diskuzi jsme se o modelech Ing. Pospíšila, hlavně Veze 7, větroňů Rytmus II, Širchán a Vega 9, dozvěděli to, co nebylo u krátkých popisů. Do diskuze s panem Ing. Holišem se velmi aktivně zapojili Jan Týc, Mirek Macků, Alois Hrabáček i Jan Kypta. Postupně budeme publikovat na stránkách samu 95, co jsme se dozvěděli.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří si do Sázavy našli cestu a obětovali svůj volný čas vzájemnému soutěžení u nás.

Výsledková listina Lanškroun 5. 7. 2014

Fotogalerii ze soutěže naleznete po kliknutí na tento odkaz.

Honza Kypta