Jubileum Josefa Bezemka

Vážení kolegové a kamarádi,

v těchto dnech se dožívá významného výročí náš kolega a dlouholetý člen klubu pan Josef Bezemek.

Letos je právě mu 75 let!

Přejeme mu co nejvíce radosti z času, který tráví s historickými modely a nejen to, i čas, který tráví ve vzduchu se svým „dospělým“ strojem, kterým brázdí oblohu.

Za SAM95 Bohemia Jiří Hloušek