Jubilanti našeho klubu

Významného životního jubilea se dožívají tito členové našeho klubu:

Vrabec Jaroslav – 75 roků

Vaněk Čestmír – 80 roků

Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně štestí a pevné zdraví.

SAM 95 Bohemia