Jaká byla výroční členská schůze

Vážení kolegové,

dne 4.11.2023 se konal Výroční sněm alias Členská schůze SAMu 95. Sešli jsme se v 9 hodin v restauraci Lesovna na Velké Dobré. Buleržány žhnuli a my jsme probírali naše klubové záležitosti.

Zahájil prezident klubu Jirka Hruška. Jeho první téma bylo shrnutí toho, co se dělo v tomto roce. Zmínil naše největší akce, tedy Memoriál Radoslava Čížka s konstatováním, že jsme díky počasí a dalším záležitostem v posledních 4 letech termín soutěže vždy přeložili. Mistrovství Republiky jsme přeložili také, a to z důvodů zmatků u pronajímatele letiště. Bavili jsme se o účasti na akci, která byla poměrně slabá. Přesto stále má cenu takovou soutěže pořádat. Uvidíme za rok, v roce 2024 ji pořádají kolegové ze SAM78. Je otázkou podle jakých pravidel. Pravidla pro MČR jsou již více jak tři roky neplatná a není zde vůle pravidla alespoň nějak „oprášit“.

Následovala pokladní zpráva, kterou přednesl pokladník Jiří Hloušek

Jirka Hloušek také uvedl informace stavu členské základny. K datu schůze nás bylo 51 členů. Pro rok 2024 se nám do klubu přihlásili dva noví členové.  Členský příspěvek zůstává 100 Kč.

Jirka Hruška informoval, že klub stále jedná na ÚCL o podmínkách provozování modelů v ČR. Jednání jsou poněkud svízelná, je zde poměrně velká neochota se zabývat provozem modelů. Spadáme do základní kategorie dronů. ÚCL, ani zákon tak jak existuje, nepočítá s klubovými a modelářskými svazy, s jinými podmínkami provozování modelů. Z toho vyplývají podmínky a nařízení, které bude muset klub do budoucna plnit. Je zde asi deset subjektů, které mají pro provozování výjimku, tedy co se týká letové výšky v prostoru G. Standard pro provozovatele dronů je 120 metrů, modeláři organizovaní v klubech, které mají ÚCL registraci, mohou létat do 300 metrů nad terénem. Legislativa počítá s tím, že modeláři používají pouze jedno letiště, vůbec neřeší svazy a kluby, které mají celorepublikovou působnost. Pravděpodobně ÚCL nakonec bude vyžadovat provozní směrnice pro létání na jednotlivých plochách, které hromadně schválí. Jak bude vypadat taková směrnice zatím není jasné. Čekáme, co se podaří vyjednat Svazu modelářů ČR.

Dalším bodem bylo shrnutí co dělat, abychom vyhověli nařízení ÚCL.

  • Školení a provádění znalostních testů k provozování dronů v ČR
  • Úprava stanov v souladu s legislativou
  • Úprava pravidel v souladu s legislativou

V souladu s těmito body jsme odhlasovali úpravu stanov. Do pravidel, které platí do roku 2025 jsme přidali kategorii RETRO větroně. Pouze v rozsahu jednoduchých stavebních pravidel. Soutěžní pravidla bude určovat každý organizátor soutěže sám. Umožní to tak provozovat a létat RETRO modely, které jinak nejsou součástí žádných pravidel ani svazu modelářů.

Následovalo školení členů o provozování dronů a byl všemi přítomnými členy sepsán znalostní test.

Po tomto bodu následovala volba nového výboru. Do vedení byli zvoleni stávající členové výboru. Dvě místa ve výboru zůstala stejně jako před dvěma roky neobsazena.

Posledním bodem byla diskuze. Diskutovaly se akce na příští rok. Způsob organizace, placení startovného, kontroly modelů, bazar na webových stránkách, kdy konat MČR, téma Mistrovství Světa, Korespondenční soutěž. Po diskuzi o korespondenční soutěže vzešlo doporučení  – vzhledem k opadajícímu zájmu o tento typ soutěží, pro příští rok vyhlásit soutěž ve stylu „Pohárovky“ a domluvit se s pořadateli vybraných soutěží.

Po ukončení  diskuze byla schůze ukončena.

Jirka Hloušek

Foto: Vladimír Valenta