Jak vyplnit formulář pro MČR?

Vážení,

předkládáme vám informaci, jak se přihlásit na Mistrovství České republiky 2021 v historických modelech.

Mnozí již vyzkoušeli, jak se přes elektronický formulář přihlásit u minulých akcí, před časem u Memoriálu Radoslava Čížka. Takže již znáte, jak takový formulář funguje.

Nyní tedy jsme připravili formulář, kde jsou provedeny určité změny oproti těm minulým. Tou největší změnou je, že formulář je rozdělen do 11 sekcí. Proč tolik? Je totiž možné do jedné přihlášky vložit až deset modelů. To znamená, nejmenší počet je jeden a největší deset 😊. Pokud máte více jak deset modelů, pokračujete ve vyplňování tolikrát, kolik modelů chcete přihlásit. Tedy do dvaceti dvakrát, do třiceti třikrát…..

Po kliknutí na odkaz se objeví hlavička formuláře. V první sekci jsou všechny pole mandatorní a slouží k identifikaci soutěžícího a sběru prohlášení a souhlasů s užitím sesbíraných osobních údajů.

Po vyplnění všech položek se dostanete na konec této sekce.

Pokud chcete pokračovat dále, kliknutím na tlačítko „Další“ se dostanete do sekce k zadání prvního modelu do dané kategorie. Zde si vyberete z nabídky kategorii a pak zadáte model dle příslušných pokynů. U každého pole je popsáno, pro kterou kategorii či druh pohonu se pole váže.

Na konci dané sekce je otázka, která se ptá, zda chcete pokračovat v zadávání dalšího modelu anebo jste již vyčerpal svůj seznam a chcete údaje odeslat. Pokud zadáte Ano, přeskočíte na další model (jsou očíslovány od 1 až do 10). Pokud zadáte „Ne-již jsem vše zadal“, dostanete se po zmačknutí tlačítka „Další“ na konec formuláře. Pokud zmačknete „Zpět“ vrátíte se do předchozí sekce.

Na konci formuláře se objeví poslední tlačítka.

Zde můžete tlačítkem „Odeslat“ uložit vaše záznamy do naší databáze.

Upozornění!

Při uložení může dojít ke kontrole mechanizmem „reCAPTCHA“ zda nejste robot. Mohou se objevit poněkud nepopulární obrázky autobusů, semaforů a dalších námětů, které budete muset „odbavit“. Prosím o trpělivost, je to ochrana formulářů a dat v nich. Je lepší chvilku počkat, než se veškeré obrázky ustálí a přestanou se měnit, pak z nich správně vybrat. Existují různé živly, kteří by to rádi zneužili.

Po uložení se pak objeví následující obrazovka s nabídkou opravy údajů nebo vyplněním další sady modelů v novém formuláři. To je pro ty, komu deset přihlášek modelů v jednom formuláři nestačí 😊.

Zde můžete formulář opustit.

Do emailu vám pak přijde potvrzení o vyplnění s rekapitulací. Pokud budete potřebovat data opravit, stačí využít tlačítka v potvrzovacím e-mailu a vrátíte se zpět do formuláře.

Zpracování formuláře bude složité, takže nebudou vaše přihlášky na webu zobrazeny do 24 hodin. Počítám, že to budu dělat jednou týdně. Mějte se mnou trpělivost, vězte, že dělám maximum, aby vše „klapalo“ jak má.

Zdraví Jirka Hloušek jako admin